Zpráva

Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě

Jednalo se o zateplení objektu Střední školy teleinformatiky, Ostrava, příspěvkové organizace, a výměnu stávajících výplní okenních otvorů a vstupních dveří. Dále byly zřízeny nové vzduchotechnické jednotky ve stávajících učebnách. Stavba byla spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí („OPŽP“).

Dokončení stavby: 06/2019
Délka výstavby: 10 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 39,5 mil. Kč
 

frame-scrollup