Zpráva

Investice od roku 2008 členěné dle jednotlivých okresů

Kraj investoval do svého nemovitého majetku (vyjma oprav) od roku 2008 do roku 2015 více než 15,6 mld. Kč, přičemž v jednotlivých okresech zrealizoval stavby (jejich technická zhodnocení) v hodnotách:

  • okres Bruntál – 1,8 mld. Kč
  • okres Frýdek-Místek – 3,1 mld. Kč
  • okres Karviná – 2 mld. Kč
  • okres Nový Jičín – 3,2 mld. Kč
  • okres Opava – 2,1 mld. Kč
  • okres Ostrava - město – 3,4 mld. Kč

Grafické znázornění podílu investic dle okresů:

Investice od roku 2008 členěné dle jednotlivých okresů

Jednotlivé stavby v členění dle odvětví včetně jejich investičních nákladů naleznete na těchto odkazech:

frame-scrollup