Zpráva

Investice v okrese Bruntál

Bruntál 2008-2015
Cestovní ruch 13 045 932
Jesenická magistrála 13 045 932
Doprava 958 894 277
č. II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40, II. stavba 116 858 890
Karlova Studánka - průtah silnice č. II/445 a most ev. č. 445-025 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava - Přívoz) 39 414 802
Most ev. č. 451-009 přes řeku Opavu v obci Karlovice (Mosty 2010) 10 600 000
č. II/450 Bruntál - Vrbno p. Pradědem (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 35 686 019
č. II/452 Bruntál - Vrbno p. Pradědem (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 62 588 647
Rekonstrukce mostu ev.č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov 8 198 201
Rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic - investice BR 6,8% 12 967 000
Rekonstrukce silničního propustku na sil.II/445 - SO Silniční propustek v km 59,262 Heřmanovice Bruntál 1 285 756
II/457 Arnultovice - Vysoká, včetně 4 propustků (Silnice 2008 - 3. část) 17 879 800
II/451 Bruntál -Vrbno pod Pradědem, včetně 3 propustků (Silnice 2008 - 3. část) 28 586 303
II/452 Bruntál -Vrbno pod Pradědem, včetně mostů ev.č. 452-003 A, ev.č. 452-004 a ev.č. 452-005 a 6 propustků (Silnice 2008 - 3. část) 78 726 378
II/460 Brumovice - Velké Heraltice, včetně mostu ev. č. 460-004 a 3 propustků (Silnice 2008 - 3. část) 17 603 900
Silnice č. II/459 Krnov - Lichnov (Silnice 2011) 35 724 956
Silnice č. II/445 Sovinecko (Silnice 2011) 32 689 235
Silnice č. II/440 Sovinecko (Silnice 2011) 26 724 219
Silnice č. II/451 Karlovice - Kunov (Silnice 2011) 95 802 922
Silnice č. II/370 - Rýmařov - hranice Olomouckého kraje (Silnice 2011 - II. etapa) 45 693 438
Silnice č. II/445 - Rýmařov - Dolní Moravice (Silnice 2011 - II. etapa) 29 588 090
Silnice č. II/451 - Karlovice průtah (Silnice 2011 - II. etapa) 8 219 468
Silnice č. III/4588 - Brantice - Radim - Krasov (Silnice 2011 - II. etapa) 26 576 676
Silnice č. III/4589 - rekonstrukce mostu ev. č. 4589-1 před obcí Brantice (Silnice 2013 - II. etapa) 20 540 616
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku po hranici kraje (Silnice 2013 - III. etapa) 36 013 151
Silnice č. III/4521 - rekonstrukce mostu ev. č. 4521-2 přes Kobylí potok za obcí Staré Purkartice (Silnice 2015 - 7 staveb) 7 778 056
Silnice č. II/459 rekonstrukce mostu ev. č. 459-006 přes řeku Opavu ve městě Krnov vč. navazující sil. II/459 (Silnice 2015 - 7 staveb) 9 030 786
Silnice č. II/452 Bruntál - Mezina 48 306 403
Silnice č. III/4526 - rekonstrukce mostu ev. č. 4526-1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora 5 646 774
Silnice č. III/45713 - rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice 5 220 507
Silnice č. III/45814 - rekonstrukce mostu ev.č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice 9 834 445
Silnice č. III/4584 - rekonstrukce mostu ev.č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková 5 446 117
Silnice č. III/4588 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25-6,30 v obci Krasov 6 037 346
Silnice č. III/4609 - rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 - km 0,000-09286 6 614 452
Silnice č. III/4689 Petrovice 65 708 691
Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2, 1 302 232
Finance a správa majetku 27 261 232
Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Albrechtice a ZZS MSK 27 261 232
Kultura 9 509 530
Hrad Sovinec - oprava střechy a rekonstrukce pavlačí jižního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 810 530
Hrad Sovinec - pavlače na západní straně pátého nádvoří (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 550 000
Hrad Sovinec - rekonstrukce střechy severního paláce (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 3 059 000
Pořízení automobilu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 400 000
Pořízení barevné kopírky - tiskárny (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 150 000
Pořízení vybavení v rámci muzea (Muzeum v Bruntále, Bruntál, Zámecké náměstí 7) 60 000
Restaurování maleb v interiéru zámku v Bruntále (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 1 300 000
Vybavení depozitáře památkového fondu - mobilní závěsné sítě na obrazy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 500 000
Vybavení konzervátorského pracoviště - pořízení tryskací kabiny s kompresorem (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Bruntál) 450 000
Vybudování WC pro veřejnost a zpřístupnění objektu (Muzeum v Bruntále, Bruntál, Zámecké náměstí 7) 2 230 000
Sociální věci 158 891 698
1. etapa transformace zámku Jindřichov ve Slezsku 53 844 162
Chráněné bydlení a sociálně terapeutické díly ve Městě Albrechticích 16 245 143
Chráněné bydlení Krajánek 13 657 303
Kolejnicový zvedací a asistenční systém na přepravu imobilních osob se zdravotním postižením (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) 1 100 000
Nákup elektrického varného kotle do stravovacího provozu (Domov Pohoda, příspěvková organizace, Bruntál) 210 900
Nákup myčky podložních mís (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) 160 000
Novostavba objektů ve středisku Jakartovice-Deštné (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - Marianum, Opava, Rooseveltova 47, příspěvková organizace) 45 387 200
Pořízení konvektomatu do stravovacího provozu (Domov Pohoda, příspěvková organizace, Bruntál) 335 990
Rekonstrukce objektu v Horním Benešově na domov pro osoby se zdravotním postižením 500 000
Rekonstrukce objektu v Jakartovicích-Deštné na chráněné bydlení (Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením - MARIANUM, příspěvková organizace) 26 751 000
Záchranný archeologický výzkum-novostavba objektu chráněného bydlení v Osoblaze (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) 700 000
Školství 422 690 803
Celková rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace, Město Albrechtice) 649 910
Centra technického vzdělávání na Bruntálsku 49 719 566
Zateplení Střední odborné školy v Bruntále (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 48 462 790
Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova) (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 49 399 415
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 13 002 047
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 4 762 673
Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 10 340 049
Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 5 543 967
Zateplení Základní školy v Bruntále na Rýmařovské ulici (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 7 404 086
Generální rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, Rýmařov) 1 175 181
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (budova gymnázia s přístavbou a budova tělocvičny) 17 748 989
Hotel Hvězda - rekonstrukce kuchyně praktické výuky (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 1 730 719
Hygienická zařízení a šatny zednických dílen (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 650 000
SŠ řemesel Bruntál (Modernizace škol ve stavebnictví) 1 269 202
Nákup budovy a pozemku pro SŠ průmyslovou, Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) 1 547 000
Nákup elektrické litinové pánve (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 120 000
Nákup nákladního vozidla pro výuku autoškoly (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 500 000
Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí budovy školy (Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace) 1 067 909
Odstranění havarijního stavu střechy nad hlavním vstupem (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 450 000
Oprava a rekonstrukce střech na budovách stolárny a rukodílny (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 210 000
Provedení úprav školní jídelny (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 3 319 970
Přestavba objektu prádelny na rodinný dům (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 3 327 100
Rekonstrukce hygienických zařízení školy (Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 4 659 682
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 1 950 000
Rekonstrukce objektu na DD rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 2 300 000
Rekonstrukce osvětlení a oprava podlah v dílnách (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 699 998
Rekonstrukce plynové kotelny - II. etapa (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 1 121 268
Rekonstrukce podhledů a umělého osvětlení v tělocvičně (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace) 672 460
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - 2. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 749 002
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - 3. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 400 000
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy - I. etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 1 350 000
Rekonstrukce sociálních zařízení - učební pavilon 2 (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15) 453 676
Rekonstrukce sociálních zařízení školy (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) 3 598 725
Rekonstrukce stropu ve školní jídelně - odstranění havarijního stavu (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) 1 023 050
Rekonstrukce střechy - odstranění havárií (Střední škola průmyslová, Krnov, Soukenická 21) 1 950 000
Rekonstrukce střechy nad přístavbou DD a ŠJ (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 1 788 000
Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace, Rýmařov) 2 213 327
Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Nádražní 10 (Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace) 648 457
Rekonstrukce vytápění v objektu nové haly (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace) 340 000
Stavební úpravy a sanace zdiva v suterénu (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 3 838 000
Stavební úpravy související s úpravou prostor pro realizaci praktického vyučování (Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace, Bruntál) 1 220 000
Stavební úpravy v odborné učebně gastrocentra (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 400 000
Stavební úpravy v prostorách hlavní budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) 1 500 000
Stavební úpravy výcvikové haly v Jamarticích (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 4 000 000
Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice 5 543 967
Úhrada nákladů spojených s úpravami prostor v areálu Krnovská 9 (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) 370 000
Vybavení oborových center - dřevoobráběcí CNC stroje 25 441 200
Výměna oken (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice) 1 924 061
Výměna oken - I. etapa (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 4 355 506
Výměna oken (Dětský domov a Školní jídelna, Horní Benešov, Svobody 428) 799 836
Výměna oken a vstupních dveří na budově domova mládeže (Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace) 814 232
Výměna oken na domově mládeže - I. Etapa (Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace, Krnov) 800 000
Výměna oken v budově školy (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 3 900 000
Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) 1 100 000
Výměna oken, sanace zdiva v soklové části (Základní umělecká škola, Město Abrechtice, Tyršova 1) 998 306
Výměna otvorových výplní - 1. etapa, zastřešení a rekonstrukce hlavního vstupního schodiště (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 690 221
Výměna otvorových výplní - 2. etapa (Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace) 965 798
Výměna otvorových výplní na dětském domově - 2. etapa (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) 589 481
Zateplení a výměna oken objektu tělocvičny (Střední pedagogická a střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 3 135 312
Zateplení Střední odborné školy v Bruntále 48 485 495
Zateplení Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Bruntále (areál na ul. Kavalcova) 49 663 542
Zateplení vybraných objektů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově 10 337 629
Zesílení stropní konstrukce nad 1.NP - odstranění havárie (Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 2) 500 000
Zdravotnictví 234 595 539
Digitalizace skiagrafického provozu a pořízení Pacs systému (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9) 3 985 731
DIOP - Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 3 500 000
Zateplení Dětského domova v Janovicích u Rýmařova 1 417 826
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Krnově 20 318 364
Zateplení Nemocnice Albrechtice 18 805 528
Energetické úspory v oddělení ošetřovatelské péče ve Dvorcích 7 708 720
Nákup 2 ks ultrazvukových přístrojů (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov) 1 500 000
Nákup mobilního EEG přístroje (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 582 387
Nákup monitorovacího systému pro interní JIP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 2 220 000
Nákup ultrazvukového přístroje (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 526 000
Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 5 967 500
Pořízení Babyboxu - stavební úpravy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 50 000
Přístavba výtahu a koridoru ve Městě Albrechticích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 14 438 000
Přístrojové vybavení iktového centra Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 20 686 248
Rekonstrukce dětského oddělení s vybudováním rehabilitačního centra pro děti se specifickými problémy (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov) 64 146 000
Rekonstrukce stravovacího provozu (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 49 268 708
Rekonstrukce výtahu LDN Dvorce (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 198 539
Retrofit (výměna) jističů ARV v hlavní rozvodně (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 1 216 977
Stavební úpravy objektu budovy bývalé dětské rehabilitace ve Městě Albrechticích (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov) 4 602 000
Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí prostor k ředění cytostatik (Zdravotnické zařízení Krnov) 3 500 000
Vybavení Iktového centra (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 459 238
Výměna hlavního serveru nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov) 1 300 000
Výměna výtahů v objektech zdravotnického zařízení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 63 000
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce dětského oddělení (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9) 1 000 000
Zřízení nového výjezdového stanoviště - Vrbno pod Pradědem (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 5 134 771
Celkový součet BRUNTÁLSKO 2008-2015 1 824 889 010
frame-scrollup