Zpráva

Investice v okrese Frýdek-Místek

Frýdek-Místek 2008-2015
Cestovní ruch 6 333 056
Beskydská magistrála 3 737 476
SingleTrails Bílá 2 595 580
Doprava 1 485 019 149
Areál skládky posypových materiálů Sviadnov (SSMSK Frýdek-Místek) 9 894 850
Investice u silnic II. a III. tříd - S III/4732 Bruzovice sanace svahu 7 194 339
Investice u silnic II. a III. tříd - S III/4774 Morávka opěrná zeď 11 879 300
Most ev. č. 4866-1 přes řeku Lubinu u obce Trojanovice (Mosty 2010) 12 600 000
Most ev. č. 04774-15-1 přes řeku Morávku v obci Morávka (Mosty 2010) 26 100 000
Odstranění stavu nouze - Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška 91 650 148
Okružní křižovatka Třanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava - Přívoz) 23 928 439
Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně 77 473 402
č. III/48410 Metylovice - Lhotka (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 25 347 312
č. III/4848 Frýdek-Místek, ul. Palkovická - Palkovice (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 23 086 629
č. III/01141 Oldřichovice - Guty A9 (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 25 379 475
Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK 3 467
Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší 21 850 899
Rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic - investice FM 26% 49 601 000
Rekonstrukce úseku silnice Bílá - Klokočov - Turzovka 77 217 562
Rekonstrukce úseku silnice Turzovka - Bílá - II. etapa 16 510 281
Rekonstrukce úseku silnice Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova 18 119 725
Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312 2 677 489
III/01142 Karpentná - Oldřichovice včetně 4 propustků (Silnice 2008 - 3. část) 27 470 220
III/48418 Frýdlant n. O. - Malenovice (Silnice 2008 - 3. část) 15 417 200
Silnice III/48418 Frýdlant nad Ostravicí - průtah, rekonstrukce silnice v km 0,00-1,150 (Silnice 2010) 60 880 060
Silnice č. III/4731 Sedliště - Bruzovice - Horní Bludovice (Velicesta) (Silnice 2011) 46 327 689
Silnice č. III/4848 Palkovice - Myslík (Silnice 2011) 20 723 691
Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů ev. č. 01148-4 a ev. č. 01148-5 (Silnice 2013 - I. etapa) 89 227 343
Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 a II/476 v Třinci, I. etapa (Silnice 2013 - I. etapa) 27 778 024
Rekonstrukce a modernizace silnice III/01151 Jablunkov - Horní Lomná (Silnice 2013 - I. etapa) 45 642 940
Rekonstrukce mostu ev. č. 477-39 přes silnici I/56 v obci Baška (Silnice 2013 - II. etapa) 23 811 812
Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-13 přes Ondřejnici v obci Kozlovice a navazujících úseků silnice III/4848 (Silnice 2013 - II. etapa) 35 951 967
Silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov (Silnice 2013 - II. etapa) 16 004 962
Okružní křižovatka sil. II/483, III/4848 a MK ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazujícího úseku sil. III/4848 (Silnice 2013 - III. etapa) 15 891 855
Rekonstrukce a modernizace silnice III/48310 v úseku Kunčice pod Ondřejníkem - Tichá (Silnice 2013 - III. etapa) 28 018 262
Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek - Paskov - Hrabová (Silnice 2013 - IV. etapa) 90 297 058
Silnice III/4774 rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19 Morávka (Silnice 2014 - I. etapa) 57 933 790
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/476 v Třinci, ul. Frýdecká (Silnice 2014 - I. etapa) 18 661 084
Rekonstrukce silnice II/486 Krmelín - Brušperk - Fryčovice (část 3 VZ) (Silnice 2014 - II. etapa) 35 428 818
Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 v obci Raškovice (Silnice 2014 - IV. etapa) 12 066 978
Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov - Lískovec vč. sil. III/4794 (Silnice 2014 - V. etapa) 31 170 910
Rekonstrukce sil. II/474 Jablunkov - Mosty u Jablunkova (Silnice 2015 - 7 staveb) 36 459 672
Silnice č. II/474 hr. okresu FM po křiž. S I/11 v Těrlicku v délce 2800 m (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 14 942 893
Silnice č. III/01144 Bystřice n. O. - Milíkov (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 21 300 479
Silnice II/477, okružní křižovatka ulic Staroměstská a Slezská ve Frýdku-Místku 10 563 720
Silnice III/01154 Hrčava - sanace svahu v km 6,970 5 551 361
Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000 34 112 144
Stabilizace svahu na sil. III/01149 km 6,800 v obci Bukovec 2 803 915
Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,95 v obci Skalice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava - Přívoz) 9 892 764
Stavební objekt SO 16-18-01.1 Žst. Bystřice nad Olší, přeložka silnice III/01144 - opěrná zeď (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava - Přívoz) 5 424 000
VIA Lyžbice 124 749 222
Finance a správa majetku 246 147 865
Výstavba integrovaného výjezdového centra v Třinci 246 147 865
Kultura 15 266 766
Hrad Hukvaldy - stabilizace hradního paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 056 237
Hrad Hukvaldy - Stabilizace východního nároží paláce (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 152 000
Hrad Hukvaldy - statické zajištění motty včetně úpravy ochozu (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 7 076 000
Optimalizace vytápění obřadní síně frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 424 236
Rekonstrukce plynové kotelny (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 454 000
Rozšíření elektro požární signalizace (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 999 438
Statické zabezpečení severní části Frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 229 860
Úprava pódia v mottě na hradě Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 299 547
Zastřešení přemostění ke glorietu a oprava omítek - čp. 1264 Frýdek-Místek (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 575 448
Sociální věci 26 642 591
Nákup nového vozidla a výstavba chodníků, (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 700 000
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku 15 065 884
Sanace střech (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 10 726 707
Vstupní systém s funkcí evakuačních únikových východů (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 150 000
Školství 466 148 731
Dokončení výměny oken (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 750 000
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické, Na Hrázi 1449, Frýdek-Místek 19 389 159
Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku-Místku 43 726 840
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 23 776 902
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 5 996 244
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 4 185 531
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 3 752 044
Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 7 340 065
Zateplení Gymnázia a Střední odborné školy ve Frýdku-Místku na ulici Cihelní (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 24 934 291
Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 41 544 280
Energetické úspory ve Střední škole elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I.etapa) 43 726 840
Energetické úspory ve Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku - Místku (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I.etapa) 23 776 910
Ekologizace Střední školy zemědělské a lesnické 1449, Frýdek-Místek (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I.etapa) 19 855 070
SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I) 8 973 796
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí 49 345 071
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VII Gymnázium Třinec 4 564 513
Odstranění havárie přívodního kabelu do budovy C (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 94 721
Odstranění havarijního stavu varného kotle (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace) 157 644
Oprava a částečná rekonstrukce střech (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Jablunkov) 450 000
Posílení kapacity elektrických rozvodů v souvislosti s rozšířením vybavenosti školy (Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 9 042 318
Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 1 117 000
Přístavba tělocvičny- úhrada doplatku za zpracování PD (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Jablunkovská 241, Třinec, příspěvková organizace) 646 675
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 706 659
Rekonstrukce elektroinstalace školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 6 729 024
Rekonstrukce hygienických zařízení v budově Na Hrázi 1449 (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace) 2 994 170
Rekonstrukce kanalizace budovy školy (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 14 999
Rekonstrukce kuchyně (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 9 555 653
Rekonstrukce podlahy malé tělocvičny (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 000 000
Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale (Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 700 000
Rekonstrukce prostor pro základní školu (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 5 153 000
Rekonstrukce sociálního zařízení (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace) 1 989 000
Rekonstrukce sociálního zařízení (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace) 2 757 000
Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 2 700 000
Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Třinec, Komenského 713) 2 000 000
Rekonstrukce sociálních zařízení (Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123) 1 939 152
Rekonstrukce sociálních zařízení v pravé části bloku A (Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 2 626 046
Rekonstrukce střešních - půdních prostor (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 200 000
Rekonstrukce školní kuchyně (Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, Frýdek-Místek) 15 707 000
Rekonstrukce školních dílen (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace, Jablunkov) 12 432 560
Rekonstrukce výměníkové stanice (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organiazce) 700 000
Rekonstrukce vytápění (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 320 171
Sanace obvodového zdiva včetně úpravy (Základní umělecká škola, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 292) 1 999 586
Úhrada autorského a technického dozoru, akce úprava prostor pro pracoviště pedagogicko-psychologické poradny (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 89 000
Úprava předávací stanice tepla (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 1 144 009
Vybudování chemické laboratoře (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410) 1 067 000
Výměna části oken (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) 436 219
Výměna elektroinstalace (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 1 800 000
Výměna oken (Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí) 1 690 758
Výměna oken (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 3 000 000
Výměna oken (Gymnázium, Třinec, Komenského 713) 2 000 000
Výměna oken (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 179 829
Výměna oken (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 557 882
Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 8 524 775
Výměna oken a zateplení (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 6 047 977
Výměna oken u hlavní budovy (Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, Frýdek-Místek, Potoční 1094) 1 697 489
Výměna přípojky kanalizace, výměna rozvodů vody a odpadů (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) 1 257 000
Výměna střešních oken (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) 200 000
Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 900 000
Zateplení Gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 3 752 044
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Školní 5 993 219
Zateplení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově - budova na ulici Zahradní 4 185 531
Zateplení ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí 7 340 065
Změna způsobu vytápění (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 1 916 000
Zdravotnictví 842 250 604
Bezbariérový vstup (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 000 000
Dialyzační přístroje (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 999 900
Digitalizace Nemocnice Třinec, p. o. (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 8 000 000
Dodávka počítačového tomografu (Nemocnice Třinec, p.o.) 10 152 000
Dovybavení laparo věže - urologie (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 520 639
Zateplení vybraných objektů Nemocnice Třinec 11 896 858
Zateplení OLÚ Metylovice-Moravskoslezského sanatoria 14 098 080
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 28 412 255
Hydroizolace hlavní budovy a modernizace vodoléčby (Sanatorium Jablunkov - odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí) 2 184 024
Iktové centrum Nemocnice Třinec 16 896 924
Nákup budovy v areálu Nenocnice Třinec (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 681 000
Nákup budovy ve Frýdku-Místku (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 413 550
Nákup ideální 1/2 budovy včetně pozemku ve Frýdku-Místku (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 100 000
Nákup stomatologické soupravy pro LSPP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 199 899
Nemocnice Třinec - neurologická JIP (Nemocnice Třinec, Třinec, Kaštanová 268) 8 702 809
Nová lékárna v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 930 000
Obměna varné technologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 397 465
Odstranění havárie kanalizace (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 987 998
Pavilon chirurgických oborů - dovybavení (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 000 000
Pavilon chirurgických oborů - technická infrastruktura (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 7 042 235
Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. 436 968 054
Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace - Moravskoslezský kraj - Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - energocentrum a zvýšení standardu dodávek el.energie (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Frýdek-Místek) 19 031 551
Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 24 973 180
Pořízení komunikačního propojení informačních systémů Medix a Akord (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 546 230
Pořízení přístrojů pro umělou ventilaci plic pro intenzivní neodkladnou péči (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,Třinec) 2 000 000
Pořízení sanitního vozu (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace,Třinec) 513 000
Pořízení systému PACS (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 1 830 110
Pořízení vrtaček (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 485 735
Přestavba ubytovací části - II. etapa (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 930 000
Přístroje pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 6 053 813
Přístrojová technika pro Beskydské oční centrum (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 365 000
Rekonstrukce a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 2 000 000
Rekonstrukce a opravy střech (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 10 752 841
Rekonstrukce ARO (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 19 550 892
Rekonstrukce budovy V - oddělení dlohodobé následné péče (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 52 131
Rekonstrukce elektroinstalace ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 002 360
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 38 411 656
Rekonstrukce pavilonu rehabilitace a vodoléčby - Nemocnice Třinec 627 404
Rekonstrukce plynové kotelny a modernizace rehabilitace (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 900 000
Rekonstrukce pokojů a jejich vybavení ve správní budově (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 399 000
Rekonstrukce přístupových komunikací k Nemocnici Třinec (Nemocnice Třinec, Kaštanová 268) 7 000 000
Rekonstrukce rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 28 983 593
Rekonstrukce střechy objektu č. p. 347 včetně zateplení (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec) 1 600 000
Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A, B, C, D a E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 4 593 910
Rekonstrukce vnitroareálové komunikace NEMOCNICE TŘINEC (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 2 442 000
Rekonstrukce vnitřních páteřových rozvodů TUV (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 7 051 638
Rekonstrukce výtahů v blocích C , D , E (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 1 500 000
Rekonstrukce výtahů v objektech areálu nemocnice (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 11 458 640
Rekostrukce patologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Třinec) 15 978 286
RTG přístroje (Nemocnice Třinec, Kaštanová 268) 5 928 292
Řešení zajištění lékařské péče vyvolané havarijním stavem v pavilonu chirurgických oborů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 37 082 360
Únikové schodiště (Odborný léčebný ústav Metylovice, příspěvková organizace) 467 606
Vybavení Iktového centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 204 612
Zateplení a výměna výplní otvorů v pavilonu P (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 1 375 727
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku 21 575 347
Životní prostředí 106 373
Parkové úpravy v areálu OLÚ Metylovice, Moravskoslezského sanatoria,p.o. 106 373
Celkový součet FRÝDECKO-MÍSTECKO 2008-2015 3 087 915 135
frame-scrollup