Zpráva

Investice v okrese Karviná

Karviná 2008-2015
Doprava 374 936 421
Rekonstrukce silnice III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně (Mosty 2010) 24 900 000
č. II/474 Orlová Výhoda - Dětmarovice (Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb) 38 508 101
Rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustů a ostatních součástí silnic - investice KA 0,2% 381 400
Rekonstrukce propustku v km 9,850 silnice III/4735 v Horních Bludovicích 1 336 397
Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald - Bohumín Záblatí I. etapa, km 3,837 - 5,740 (Silnice 2010) 56 227 533
Rekonstrukce a modernizace silnice III/4747 Orlová, průtah (Silnice 2013 - I. etapa) 69 182 786
Okružní křižovatka sil. II/479 a MK na ul. Anglická - Havířov (Silnice 2013 - III. etapa) 22 623 697
Rekonstrukce a modernizace sil. III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně 1. (Silnice 2013 - IV. etapa) 73 225 068
Rekonstrukce silnice III/4688 Karviná, vnější okruh (část 2 VZ) (Silnice 2014 - II. etapa) 41 790 381
Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald - Orlová (Silnice 2014 - V. etapa) 23 257 121
Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/475 Havířov - obchvat TIR (Silnice 2015 - 7 staveb) 23 503 937
Kultura 101 696 175
Archeopark Chotěbuz - 2. část 46 954 622
Druhá scéna Těšínského divadla - projektová dokumentace pro stavební povolení (Těšínské divadlo, příspěvková organizace, Český Těšín) 758 000
Nákup autobusu (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 4 548 000
Nákup klimatizačních jednotek (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 800 000
Nákup nemov. pro Muzeum Těšínska 4 000 000
Nákup osobního automobilu (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 95 000
Nákup podílu na budově muzea včetně pozemků v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 1 901 000
Oprava střechy, svodů a vpustí budovy (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 2 140 000
Plošná injektáž stěn suterénu v objektu Muzeum Těšínska v Petřvaldě (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 400 000
Pořízení malotraktoru včetně příslušenství (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 250 000
Pořízení movitých věcí, vnějšího osvětlení divadla včetně monitoringu a rekonstrukce velké galerie (Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67) 2 180 000
Pořízení výstavního fundusu a inventáře pro uchování sbírek (Muzeum Těšínska, Český Těšín, Hlavní třída 15) 720 000
Přestavba autobusu na stěhovací vůz (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 600 000
Regálové vybavení depozitářů (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 1 000 000
Rekonstrukce a opravy prostor a okolí památkově chráněných objektů (Muzeum Těšínska, Český Těšín, Hlavní třída 15) 1 430 000
Rekonstrukce otopné soustavy budovy A a B (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 1 700 000
Sanace zdiva - Technické muzeum Petřvald (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 1 000 000
Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 2 500 000
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 25 423 331
Vybavení expozic a keramické dílny v novém vstupním objektu v Archeoparku (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 282 700
Vybavení přednáškových sálů ve výstavních síních (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) 250 000
Výměna oken a oprava fasády (Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67) 2 763 522
Sociální věci 154 990 335
4. etapa transformace organizace Marianum 18 508 412
Havarijní stav septiku (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 100 000
Humanizace zařízení - 2. etapa pavilon B (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 5 518 977
Humanizace zařízení - 1. a 2. etapa pavilonu A (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 11 518 287
Humanizace zařízení - 1. etapa pavilon B (Nový domov, příspěvková organizace Karviná) 7 104 084
Nákup konvektomatu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 600 000
Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Havířově 31 087 822
Poradna pro pěstounskou péči v Karviné 6 201 578
Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín 21 875 882
Rekonstrukce objektu Domova Jistoty, p.o. na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 19 359 039
Rekonstrukce objektu v Českém Těšíně na chráněné bydlení 10 408 254
Rekonstrukce objektu v Karviné na chráněné bydlení, Polská ul. č. p. 71 7 169 296
Rekonstrukce podkroví, výměna garážových vrat a vstupních dveří, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 120 000
Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 599 150
Rekonstrukce střechy hospodářské budovy včetně přístřešku, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 380 000
Stavba hospodářské budovy s krytým stáním (Domov Jistoty, Bohumín, příspěvková organizace) 906 908
Střecha objektu zařízení pro výkon pěstounské péče, Libhošť (Centrum psychologické pomoci, Karviná, příspěvková organizace) 350 000
Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 671 919
Vybudování evakuačního výtahu domova pro seniory Šunychelská (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 500 000
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně 6 571 942
Výstavba objektu chráněného bydlení na ulici Slezské ve Starém Bohumíně 5 438 784
Školství 621 512 874
Bezbariérovost školy (Základní škola, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 1835, příspěvková organizace Karviná-Fryštát) 770 000
Demolice stávající tělocvičny (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 4 885 803
Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova 32 371 894
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 61 670 929
Energetické úspory SOŠ Český Těšín, budova školy Tyršova (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 32 374 314
Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 26 052 766
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 11 701 805
Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově-Podlesí (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 3 246 194
Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově-Šumbarku (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 16 414 615
Zateplení Střední školy technických oborů v Havířově (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II.etapa) 25 935 784
Zateplení Střední školy na ulici Kapitána Jasioka v Havířově (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II.etapa) 14 175 858
Zateplení Střední zdravotnické školy v Karviné (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II.etapa) 18 809 235
Zateplení Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II.etapa) 24 509 638
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I.etapa) 61 670 930
Chladírenská technologie v provozu školní jídelny (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 131 000
Instalace termostatických ventilů (Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 460 106
Izolace a sanace vlhkého zdiva provozní budovy SŠTO, Havířov-Šumbark (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 2 402 799
SŠ technických oborů Havířov Šumbark (Modernizace škol ve stavebnictví) 4 247 922
Střední průmyslová škola stavební Havířov (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III) 8 258 476
Střední průmyslová škola Karviná-Hranice (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III) 5 826 611
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení IV Gymnázium Karviná 37 666 262
Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení VI Střední škola Havířov Podlesí 5 236 551
Nákup konvektomatu do školní jídelny (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace) 279 000
Nákup konvektomatu včetně příslušenství a zapojení (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 350 000
Odstranění havarijního stavu oken v tělocvičně (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 566 842
Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 1 100 000
Odstranění havarijního stavu tělocvičny-statické zajištění (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně) 250 000
Pořízení konvektomatu do školní jídelny (Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) 254 000
Pořízení mobilní schodišťové plošiny (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 127 000
Pořízení oplocení školy (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 365 000
Rekonstrukce a zvýšení kapacity umývárny u tělocvičny (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Makarenkova 1) 749 637
Rekonstrukce budovy pro zřízení polygrafického oboru (Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín,, příspěvková organizace, Česká Těšín) 6 274 537
Rekonstrukce budovy školy související se sloučením škol (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 6 307 586
Rekonstrukce dobového oplocení v průčelí budovy (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794) 1 900 000
Rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) 2 429 580
Rekonstrukce elektroinstalace (Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvková organizace) 500 000
Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) 3 575 000
Rekonstrukce elektroinstalace budovy na ulici Sadová (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) 413 880
Rekonstrukce elektroinstalace v budově B na ul. Opletalova 5 (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 3 870 000
Rekonstrukce hlavního vstupu školy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) 394 649
Rekonstrukce hydroizolace budovy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov) 984 093
Rekonstrukce hygienického zařízení na pobočce ZUŠ ul. Sadová (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace, Havířov - Město) 450 000
Rekonstrukce plotu (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 386 680
Rekonstrukce podlahy a výměna obložení stěn v budově tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 250 000
Rekonstrukce podlahy tělocvičny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 1 000 000
Rekonstrukce sociálního zařízení na bezbariérové v souvislosti se sloučením (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 1 500 000
Rekonstrukce sociálních zařízení (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 1 699 723
Rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů a vnitřní kanalizace (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace, Český Těšín) 2 800 000
Rekonstrukce sociálních zařízení včetně zajištění přívodu teplé vody (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice) 360 000
Rekonstrukce spojovací chodby objektu Vydmuchov 1835 (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 846 402
Rekonstrukce stávajících podlah v tělocvičně ul. Tyršova a likvidace septiku (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 4 243 000
Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 1 027 740
Rekonstrukce střechy budovy č. p. 2849 (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 1 763 454
Rekonstrukce střechy hlavní budovy OA (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 2 248 363
Rekonstrukce střechy pavilonu "B" školy vč.zateplení (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 097 339
Rekonstrukce střechy pavilonu C (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 1 117 738
Rekonstrukce střechy tělocvičny na ulici Revoluční v Bohumíně (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 2 000 000
Rekonstrukce světel a elektrických obvodů (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 1 300 000
Rekonstrukce zdravotechniky II. etapa (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 2 812 957
Sanace suterénního zdiva a zateplení obvodového zdiva objektu č. p. 795 (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace) 650 000
Stavební úpravy a dovybavení školní jídelny (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 572 000
Stavební úpravy pavilonu D na výdejnu a jídelnu (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 1 750 000
Stavební úpravy pro pracoviště poradny (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 38 000
Úprava topného systému výměníkové stanice (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 286 368
Úpravy krytého bazénu (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 6 300 000
Vodovodní přípojka k objektu školy (Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice) 300 000
Vybourání teras (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 260 000
Výměna části oken budovy školy (Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace) 427 703
Výměna části oken objektu č. p. 2849 (Mateřská škola Klíček Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 400 000
Výměna oken (Dětský domov "SRDCE" a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace) 4 167 375
Výměna oken (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 2 673 865
Výměna oken (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) 1 160 000
Výměna oken a dveří (Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 6 663 677
Výměna oken a dveří (Střední škola techniky a služeb, Karviná, tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná, příspěvková organizace) 2 470 000
Výměna oken a zateplení budovy (Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace) 31 287 356
Výměna oken a zateplení spojovací chodby (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová - Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace) 2 253 669
Výměna oken v objektu H (Základní škola, Orlová-Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace, Orlová - Lutyně) 500 000
Výměna oken včetně zateplení objektu (Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Orlová-Lutyně) 15 403 009
Výměna oken, zateplení fasády (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, Kollárova 2, příspěvková organizace) 19 450 537
Výměna stoupacích rozvodů vody a kanalizace (Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace) 1 774 564
Výměna střešní krytiny (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 2 440 000
Výměna technologie kuchyně (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 782 136
Výměna výplní otvorů v objektu pavilonu B3 (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) 948 092
Využití obnovitelných zdrojů energie k vytápění Střední průmyslové školy v Karviné 380 205
Zakoupení konvektomatu (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) 200 000
Zateplení Dětského domova na ulici Čelakovského v Havířově - Podlesí 3 246 193
Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí 11 689 705
Zateplení sportovního centra Střední školy a Základní školy v Havířově - Šumbarku 16 404 935
Zateplení stropu půdních prostor objektů gymnázia včetně stropu tělocvičny (Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, Bohumín) 1 800 000
Zateplení stropu tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace) 370 055
Zateplení Střední školy techniky a služeb v Karviné 26 049 741
Zhotovení zádveří a výměna části oken (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) 1 000 000
Zdravotnictví 720 869 407
Centrální příjem (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Karviná - Ráj) 22 456 983
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Orlové-Lutyni 81 989 355
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 63 772 683
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné-Ráji 61 135 285
Mezinárodní sochařské sympózium (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 50 000
Modernizace a rekonstrukce výtahů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 054 083
Modernizace operačních sálů Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 482 000
Nákup nemovitostí pro Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj 139 600
Obslužná komunikace k dialýze včetně parkovacích stání pro sanitní vozidla, pacienty a postižené (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 2 394 702
Pletysmografický přístroj (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 107 691
Pořízení 2 ks kapnometrů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Karviná - Ráj) 151 000
Pořízení nemocničního a laboratorního informačního systému (Nemocnice s poliklinikou Havířov) 14 466 325
Pořízení plicních ventilátorů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 830 000
Pořízení přístrojového vybavení pro gynekologicko-porodní a dětské oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, Vydmuchov 399/5) 2 996 692
Pořízení serveru a dvou licencí MS SQL Server 2014 Standard (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 525 987
Projektová dokumentace na rekonstrukci infekčního pavilonu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 285 424
Prostory pro ředírnu cytostatik (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 459 950
Přesun LDN do monobloku nemocnice v Orlové (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 600 000
Přístrojové vybavení ORL (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 997 000
Rekonstrukce a modernizace kuchyně (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Areál nemocnice 399/5, Karviná - Ráj) 29 780 412
Rekonstrukce a modernizace pracoviště interního oddělení - HDS (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 11 005 044
Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 44 529 915
Rekonstrukce a opravy střech v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj 458 548
Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace) 1 606 032
Rekonstrukce elektrorozvodů na ARO - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 1 866 672
Rekonstrukce garáží v Havířově (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 1 977 980
Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 23 274 752
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení - zpracování PD (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 985 000
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 52 000
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, p.o. 37 617 339
Rekonstrukce infekčního pavilonu v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. 61 102 039
Rekonstrukce panelů v podlaze suterénu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 3 950 000
Rekonstrukce parní objektové stanice (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 960 000
Rekonstrukce pavilonu TRN za účelem přestěhování infekčního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 204 079
Rekonstrukce přístupového chodníku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 199 673
Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 524 087
Rekonstrukce sociálních zařízení lůžkových oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 3 158 631
Rekonstrukce stávajícího heliportu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 3 071 158
Rekonstrukce střechy objektu jídelny (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 760 336
Rekonstrukce vnitřních prostor pro potřeby oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Karviná - Ráj) 70 243 001
Rekonstrukce výtahů - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 7 771 583
Rekonstrukce výtahů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 10 438 855
Rekonstrukce výtahů č. 7a č. 17 (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 822 623
Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku cévních onemocnění (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 048 960
Ultrazvukový přístroj pro gynekologii (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 371 349
Úprava kanalizace areálu Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace) 46 208
Úprava trafostanice (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 584 750
Úprava umístění vzduchotechnických jednotek na střeše monobloku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 494 406
Úpravy rozvodů mediplynů Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 056 391
Vybavení dialyzačního střediska (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Havířov) 2 638 890
Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organnizace) 121 000
Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Havířov 61 844 122
Zateplení vybraných objektů nemocnice v Karviné - Ráji 59 010 685
Žaluzie (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 1 398 126
Celkový součet KARVINSKO 2008-2015 1 974 005 213
frame-scrollup