Zpráva

Investice v okrese Ostrava - město

Ostrava - město 2008-2015
Doprava 801 933 778
Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba 159 496 381
Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 ul. Bohumínské km 0,000 00-1,125 00 (projekt Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v MSK) 107 210 042
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - část MSK 113 487 329
II/477 ul. Frýdecká - III. etapa (Silnice 2008 - 3. část) 29 149 800
Silnice č. II/477 Ostrava ul. Frýdecká - IV. etapa (Silnice 2011) 24 066 798
Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, II/647 ulice Bohumínská v Ostravě (Silnice 2013 - IV. etapa) 42 672 731
Rekonstrukce a modernizace sil. č. II/647 Klimkovice - Poruba (Silnice 2014 - III. etapa) 13 717 154
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Muglinovská (Silnice 2014 - IV. etapa) 17 333 348
Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská, odkanalizování silnice II/479 ul. 28. října (Silnice 2014 - IV. etapa) 34 784 184
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšinská (Silnice 2014 - V. etapa) 19 100 027
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava ul. Mariánskohorská 1. etapa (Silnice 2014 - VI. etapa) 46 627 021
Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota - Zátiší (Silnice 2014 - VI. etapa) 15 918 711
Rekonstrukce a modernizace sil. č. III /01137 Petřkovice - Bobrovníky (Silnice 2015 - 7 staveb) 26 383 604
Silnice 2015 - Mariánskohorská 44 537 364
Silnice III/4721 ul. Michálkovická a MK ul. Hladnovská a ul. Keltičkova - okružní křižovatka 10 620 000
Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká 96 829 284
Finance a správa majetku 896 171 335
ARR - klimatizace 544 262
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 651 982 903
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení 6 141 639
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 237 502 531
Kultura 78 487 577
Bourací práce a vjezd k objektu na ul. Poděbradova 1291 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 1 493 730
Doplnění EZS a úprava EPS (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, Jurečkova 9) 993 900
Investice a opravy v rámci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace 49 088
Nákup tiskárny Braillova slepeckého písma pro PC (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Ostrava, Prokešovo nám. 9) 105 512
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny 3 698 520
Pořízení automobilu (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, Jurečkova 9) 1 100 000
Pořízení knihovnického software (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 2 381 000
Pořízení potřebného vybavení vnitřních prostorů (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, Jurečkova 9) 1 908 316
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, Ostrava) 5 523 274
Rek. objektu Poděbradova - Galerie výtvar.um. 41 235 000
Rekonstrukce elektroinstalace a instalace nového osvětlení (Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, Jurečkova 9) 1 986 295
Sanace vlhkosti Domu umění, Jurečkova 9, Ostrava (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 12 905 052
Stavebně technický průzkum (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 404 600
Úprava kanceláří Domu umění na výstavní sály (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 3 984 193
Úprava místností v Domě umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 74 927
Výměna oken v přednáškovém sále Domu umění (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 644 170
Sociální věci 35 675 093
"Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských" - projektová dokumentace (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 798 000
Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě 26 028 626
Rekonstrukce objektu na chráněné bydlení v Ostravě na ul. Tvorkovských 8 844 232
Úpravy venkovních ploch objektu na ul. Hornická v Ostravě (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) 4 235
Školství 1 261 871 357
Dokončení výměny oken v pavilonech U 1 a SD2V2 (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 712 000
Atraktivnější výuka zahradnických oborů Střední zahradnická škola Ostrava 8 285 828
Celková rekonstrukce elektrické instalace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 900 000
Částečná rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) 1 500 000
Dílčí rekonstrukce podlahy, krytů radiátorů a topení v tělocvičně (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, Polská 1543/6) 817 454
Dovybavení školní kuchyně (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 759 000
Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě 24 670 314
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě 27 931 013
Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě - Zábřehu 36 683 411
Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce 40 999 511
Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě 21 720 358
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul.1.máje) (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 19 070 115
Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 46 855 101
Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 4 915 460
Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 3 435 856
Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 23 234 359
Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 12 500 508
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 11 077 199
Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 12 047 999
Zateplení Základní školy v Ostravě-zábřehu na ul. Kpt. Vajdy (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 17 517 604
Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 5 519 147
Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě-SPV na ulici U Hrůbků (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných M - III. etapa) 11 214 454
Zateplení Základní školy na ulici Na Vizině ve Slezské Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 16 953 408
Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě-Zábřehu (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 3 807 032
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 42 972 412
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě-Porubě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 17 481 840
Zateplení Střední průmyslové školy v Ostravě-Zábřehu (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - II. etapa) 24 344 294
Energetické úspory v Gymnáziu Hladnov ve Slezské Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 24 670 310
Úsporná energetická opatření Gymnazia v Ostravě Hrabůvce (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 25 063 680
Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 6 779 970
Energetické úspory v Obchodní akademii a vyšší odborné škole sociální v Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 27 931 013
Energetické úspory ve Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě - Zábřehu (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 36 683 410
Energetické úspory ve Střední škole společného stravování v Ostravě - Hrabůvce (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 40 999 510
Energetické úspory ve Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - I. etapa) 21 720 360
Energetické úspory ve Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě 6 779 960
Gymnázium Ostrava-Zábřeh - Výměna oken budovy školy (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a) 1 457 345
Gymnázium, Ostrava-Zábřeh - generální oprava sociálních zařízení pro žáky (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, Ostrava-Zábřeh) 2 597 667
Havárie telefonní ústředny (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava) 48 954
Havarijní oprava střechy Střední umělecké školy Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) 5 829 728
Instalace ochranných mříží (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh) 160 000
Instalace regulace ÚT (Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 1 311 551
Kanalizační přípojka (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory) 140 000
Kanalizační přípojka (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 157 190
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě 5 760 610
SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava (Modernizace škol ve stavebnictví) 5 774 256
SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I) 13 895 743
SŠ společného stravování Ostrava Hrabůvka (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I) 6 630 322
Gymnázium Hladnov Ostrava (Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III) 6 318 636
Nákup budovy a pozemků pro SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvkovou organizaci) 6 000 000
Nákup konvektomatu s příslušenstvím do školní jídelny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace.) 340 000
Nákup konvektomatu, děličky těsta a pečící trouby (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 458 000
Naslouchací aparatury pro výchovu a vzdělávání SP, akumulátory pro naslouchací aparatury (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 137 000
Nástěnný zdvižný systém pro tělesně postižené žáky (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 185 130
Odstranění havarijního stavu kanalizace (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) 478 474
Odstranění havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace) 363 000
Odstranění havarijního stavu podlahy školní kuchyně (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 450 000
Odstranění havarijního stavu přívodu vody (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 500 000
Odstranění havarijního stavu výplní otvorů sportovní haly (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 2 000 000
Odstranění hygienických závad na sociálních zařízeních (SPŠ Ostrava Vítkovice) 317 799
Odstranění poruchy teplovodní soustavy bloku A - úsek II (Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace) 300 000
Odvodnění a hydroizolace objektu bazénu(Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 3 372 765
Oplocení pozemku Dětského domova Na Vizině 28 (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 242 318
Oprava podlahy v tělocvičně (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava - Zábřeh, Středoškolská 3, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh) 1 499 934
Plynofikace zdroje ústředního vytápění (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5) 849 380
Pořízení myčky na nádobí do školní jídelny (Střední škola teleinformatiky, Ostrava-Poruba, Opavská 1119) 150 000
Provedení drenáže a izolace základových konstrukcí (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) 1 198 404
Provedení hydroizolace budovy dílen Hlubinská 28 (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 800 000
Přístavba a modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 2 868 770
Realizace přípojky tepla ÚT (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 25 000
Rekonstrukce a oprava příjezdové cesty a chodníků sloužících k pohybu vozíčkářů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 560 000
Rekonstrukce budovy Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Na Jízdárně čp.2824 v Ostravě (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, Ostrava - Mariánské Hory) 30 070 015
Rekonstrukce domova mládeže - PD (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeeh, Volgogradská 2631/6) 511 000
Rekonstrukce domova mládeže (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 11 703 673
Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově školy (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 915 782
Rekonstrukce elektrických rozvodů v hlavní budově (Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 000 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh) 1 302 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy1a, příspěvková organizace) 1 800 000
Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení - III. etapa (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) 1 500 000
Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 1 800 000
Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Ostrava-Hrabůvka) 1 620 000
Rekonstrukce elektroinstalace I. etapa (Střední škola, Ostrava-Kunčice, Vratimovská 681) 1 000 000
Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa (Základní škola, Karasova 6, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 1 002 946
Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2631/6) 1 700 000
Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava-Zábřeh) 1 725 500
Rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni školy (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 400 000
Rekonstrukce hřiště včetně oplocení (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 5 178 670
Rekonstrukce hydroizolace podlahy školní kuchyně (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 520 000
Rekonstrukce inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení budov (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 2 400 000
Rekonstrukce kanalizace u pavilonu U1 a u sociálního zařízení ve všech pavilonech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 167 638
Rekonstrukce komunikací sloužících k pohybu vozíčkářů (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 786 556
Rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovské a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh) 500 000
Rekonstrukce ležatých rozvodů TUV a SV (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 658 000
Rekonstrukce ležatých rozvodů vody (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) 760 232
Rekonstrukce nákladního výtahu ve školní kuchyni a výměna výdejních oken (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 710 000
Rekonstrukce objektu Matiční pro SUŠ (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, Ostrava) 16 059 000
Rekonstrukce objektu na dětský domov rodinného typu (Dětský domov a Školní jídelna, Reymontova 2a, Ostrava-Hrabová, příspěvková organizace) 26 928 325
Rekonstrukce objektu ZUŠ v Ostravě na ul. Ludmilina (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mar. Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 2 503 000
Rekonstrukce odborných učeben dílenské budovy na SPŠ Ostrava-Vítkovice (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 4 370 000
Rekonstrukce oplocení (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, p.o.) 1 039 000
Rekonstrukce oplocení a zídek areálu příspěvkové organizace (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 890 000
Rekonstrukce osvětlení (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 300 000
Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 2 604 471
Rekonstrukce pavilonu D (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace) 2 648 000
Rekonstrukce plynové kotelny (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 3 953 059
Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 1 469 505
Rekonstrukce počítačové učebny IVT 2 a HV (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, M. Majerové 1691) 346 600
Rekonstrukce podlahy tělocvičny (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 1 153 026
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba) 300 000
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 804 974
Rekonstrukce rozvodů (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 900 000
Rekonstrukce rozvodu technických plynů havarijní stav (Střední škola, Ostrava-Kunčice, Vratimovská 681) 694 406
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 000 000
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 1 000 000
Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) 460 444
Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP a elektrorozvodů v budově na ulici Matiční (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace ) 3 028 488
Rekonstrukce sportovního povrchu tělocvičny (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 943 210
Rekonstrukce stropu v objektu dílen (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 500 000
Rekonstrukce střední části střechy (Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) 550 000
Rekonstrukce střechy budov A a B (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) 3 351 700
Rekonstrukce střechy na školní jídelně budovy VOŠZ 1. máje 11 (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 2 642 478
Rekonstrukce střechy objektu tělocvičny (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 226 574
Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 1 050 000
Rekonstrukce střechy sportovní haly (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 1 594 000
Rekonstrukce střechy školní jídelny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova ul.) 500 000
Rekonstrukce střechy tělocvičen (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p.o.) 261 482
Rekonstrukce střechy, výměna klempířských prvků, oprava fasády, malování (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, Ostrava) 7 284 000
Rekonstrukce školní kuchyně (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 500 000
Rekonstrukce školní kuchyně (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 6 759 423
Rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a VVyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 1 751 769
Rekonstrukce školní kuchyně (ZŠ Ostrava- Zábřeh, Kpt. Vajdy) 4 363 907
Rekonstrukce ústředního topení školy a tělocvičny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 899 985
Rekonstrukce vodovodní přípojky v areálu školy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 1 938 000
Rekonstrukce výměníkové stanice (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 3 882 000
Rekonstrukce výtahů (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) 500 000
Rekonstrukce výtahů (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, Kratochvílova 7) 3 260 600
Rekonstrukce WC (Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, Hladnovská 35, příspěvková organizace) 2 183 580
Rekonstrukce zdravotechniky (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 4 000 000
Rekontrukce elektroinstalace osvětlení (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 2 344 027
Rozdělení budov a otopného systému ZŠ Čkalovova 942 (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 852 563
Řešení havarijního stavu kotelny (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) 1 096 550
Sanace suterénního zdiva (Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace) 744 547
Sanace suterénního zdiva budovy (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace) 1 700 000
Sanace suterénního zdiva objektu ZUŠ v Ostravě na ul. Ludmilina (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mar. Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) 330 000
Sanace vlhkého zdiva objektu školy (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 3 133 000
Sanace zdiva (Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava, příspěvková organizace) 1 777 000
Sportovní vybavení (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 193 000
Stavební úpravy na ul. Polská 1542/8 (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 100 000
Stavební úpravy související s úpravou prostor pro organizaci Střední odborná škola waldorfská, Ostrava (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Vítkovice) 526 603
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - rekonstrukce sportovní haly druhé části - II. etapa (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Moravská Ostrava) 7 211 619
Úpravy vzduchotechniky koncertního stálu a souvisejících prostor Janáčkovy konzervatoře - studie (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Ostrava 1, Českobratrská 40) 69 020
Úsporná energetická opatření Gymnazia v Ostravě Hrabůvce 25 063 681
Úsporná energetická opatření Gymnázia v Ostravě Hrabůvce - úprava ústředního vytápění (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Ostrava - Hrabůvka) 392 177
Vodovodní přípojka (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 100 000
Vybavení stávajících rozvodů VZT jednotkou (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 996 393
Vybudování bezbariérového přístupu na škole (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka) 2 156 015
Vybudování druhého příchodu k budově a školního parkoviště (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942) 1 410 100
Vybudování farmaceutických laboratoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 550 000
Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře v budově 1. máje (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 750 000
Vybudování velkoprostorové odborné učebny - Gastrocentra (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 400 000
Vybudování výtahu na Wichterlově gymnáziu, Ostrava-Poruba (Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 750 000
Výměna cirkulačního potrubí-havarijní stav (Střední škola, Ostrava-Kunčice, Vratimovská 681) 126 000
Výměna části oken budovy na ul. Matiční 18 (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 886 378
Výměna elektroinstalace v 2. nadzemním podlaží a instalace snížených podhledů (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) 280 000
Výměna oběhových čerpadel a regulačních ventilů budovy Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 250 000
Výměna oken a stavební práce v budově na ul. Polská 1542/8 (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 799 267
Výměna oken a vstupních dveří (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 600 000
Výměna oken a vstupních dveří objektu na ul. U Školky 1621 (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Liptaňské nám. 890, příspěvková organizace) 2 600 000
Výměna oken části hlavní budovy gymnázia (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 3 217 717
Výměna oken hlavní budovy ze strany hřiště (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, G. Klimenta 493/3) 2 000 000
Výměna oken v objektech obchodní akademie (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 027 552
Výměna oken v objektu školy SŠE (Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace) 3 884 735
Výměna oken v objektu ZUŠ (Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace) 3 748 000
Výměna otvorových výplní vstupních částí budovy (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 2 049 783
Výměna podlahy v tělocvičně (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) 931 677
Výměna vstupního zádveří včetně okenních a dveřních výplní (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2631/6) 450 000
Výměna vstupních dveří (Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 320 000
Výměna výplní otvorů v tělocvičnách školy (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 1 000 000
Výstavba plotu (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) 616 778
Zateplení budovy mateřské školy U Školky 1621 (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) 2 768 491
Zateplení fasády budovy MŠ (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace) 2 412 132
Zateplení Gymnázia v Ostravě-Zábřehu na ul. Volgogradská 11 071 149
Zateplení Matičního gymnázia v Ostravě 23 173 859
Zateplení Obchodní akademie v Ostravě-Porubě 12 045 579
Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě 4 915 460
Zateplení Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě 12 437 588
Zateplení Střední průmyslové školy stavební v Ostravě-Zábřehu 11 798 221
Zateplení Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě 42 407 260
Zateplení Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 46 850 260
Zateplení Střední školy zahradnické v Ostravě - SPV na ulici U Hrůbků 11 213 849
Zateplení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě (areál na ul. 1. máje) 19 068 070
Zateplení tělocvičny Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě 3 435 855
Zateplení Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené v Ostravě - Porubě 17 166 790
Zateplení Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ul. Kpt. Vajdy 17 512 764
Zateplení Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce 5 519 147
Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků v technicky zaměřených oborech středního vzdělávání středního vzdělávání v Ostravě 20 833 993
Změna místa napojení, úprava měření el.energie a rekonstrukce napájecích rozvodů (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) 797 824
Žaluzie do nových oken (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 150 000
Vlastní správní činnost kraje - KÚ 280 309 567
E-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy) 107 854 530
Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy) 2 789 411
Fotovoltaická elektrárna pro budovu sídla Moravskoslezského kraje 116 620
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu 4 525 694
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu 5 526 089
Rekonstrukce budov krajského úřadu (Parkoviště u budov krajského úřadu) 7 436 745
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ 2 285 200
Rekonstrukce budovy jazykové školy pro potřeby KÚ a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Moravs 114 809 159
Rekonstrukce budovy krajského úřadu 5 343 937
Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy 46 585
Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji 22 575 550
Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality  99 720
Rozvoj řízení lidských zdrojů na KÚ MSK 144 000
Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu 6 756 327
Zdravotnictví 99 714 509
Nákup budovy pro Územní středisko záchranné služby MSK (Územní středisko záchranné služby MSK) 11 000 000
Obměna vozového parku (Územní středisko záchranné služby MSK, příspěvková organizace) 45 000 000
Přístrojová technika (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) 10 472 321
Rekonstrukce objektu pro výjezdovou skupinu (Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 4 572 188
Rekonstrukce výjezdového stanoviště - ÚS záchranné služby, Ostrava 27 170 000
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby 1 500 000
Životní prostředí 325 000
Pořízení měřícího přístroje (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 75 000
Pořízení termokamery (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) 250 000
Celkový součet OSTRAVSKO 2008-2015 3 454 488 215
frame-scrollup