Zpráva

Jižní obchvat Opavy

Přeložkou silnice II/461 byl vybudován obchvat městské části Kylešovice. Byla odkloněna tranzitní doprava mimo centrum města Opavy. Došlo ke snížení dopravního zatížení centra města, ke snížení hlukové a také emisní zátěže centra města. Byly zlepšeny parametry komunikace a zvýšena bezpečnost a plynulost dopravy. Součástí obchvatu v délce cca 4,4 km jsou čtyři mostní objekty a dvě okružní křižovatky.

Dokončení stavby: 10/2012
Délka výstavby: 21 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 576 mil. Kč

frame-scrollup