Zpráva

Kde stavíme

Přístup k mapové aplikaci staveb


Nabízíme přístup k aplikaci, která od roku 2015 mapuje stavby, realizované Moravskoslezským krajem jako investorem. Jedná se o investiční akce nad 20 mil. Kč a vesměs jde o projekty spolufinancované z evropských fondů, podporujících rozvoj regionu. Aplikace zatím nezahrnuje akce realizované Správou silnic Moravskoslezského kraje. Základní data o každé stavbě doprovázejí obrázky, dokumentující původní stav, průběh výstavby a konečný výsledek proměny každého objektu.

Mapa - kde stavíme

frame-scrollup