Zpráva

Nakládaní s nadbytečným majetkem

Možnosti nakládaní s nadbytečným nemovitým majetkem jsou následující:

  1. DAR - prioritou kraje je nabídnout uvolněné objekty obcím, které mají přehled o jejich využití na svém území v souladu s veřejným zájmem (zpravidla se jedná o objekty určené pro sociální a školské účely v důsledku převodu zřizovatelské funkce na obec).
  2. PRODEJ - v případě, že obec nemá zájem o nabytí, hledá kraj zájemce z řad fyzických a právnických osob a následně realizuje převod jedním z těchto způsobů:
    • Tzv. přímý prodej - kraj jedná o způsobu dalšího využití uvolněné nemovitosti s potencionálním zájemcem. Může se jednat o stávajícího nájemce nebo o vlastníka sousedních nemovitostí.
    • Výběrové řízení - nezná-li kraj konkrétního zájemce je vyhlášena veřejná soutěž, a to buď přímo krajem, nebo prostřednictvím nasmlouvané dražební společnosti. V současné době je uzavřena rámcová smlouva se společností NAXOS a.s., se kterou kraj spolupracuje od dubna 2014.

Související dokumenty

frame-scrollup