Zpráva

Akce reprodukce majetku kraje 2020

Přehled akcí reprodukce majetku kraje ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 (v tis. Kč)

Název akce Celkové předpokládané výdaje na akci  Schválené výdaje na rok 2020
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:    
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu 24 230 24 230
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu 6 500 6 500
Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje 450 450
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 31 180 31 180
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:    
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje 201 302 19 507
Výdaje související se sdílenými službami - investiční 500 500
Jednotný personální a mzdový systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje 52 000 2 000
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM 253 802 22 007
ODVĚTVÍ DOPRAVY  A CHYTRÉHO REGIONU:    
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 57 500 57 500
Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 3 000 3 000
Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 9 000 9 000
Smart technologie na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 38 000 38 000
Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 40 600 40 600
Most 4848-15 Kozlovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 22 500 22 500
Vysokorychlostní datová síť 390 064 29 000
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy 69 000 13 000
Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 15 551 15 000
Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava – projektová dokumentace 64 200 64 200
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje  8 954 8 954
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM 718 369 300 754
ODVĚTVÍ KULTURY:
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 400 000 20 000
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 170 000 25 000
Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 36 760 5 100
Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 8 200 5 500
Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 31 000 26 000
Hrad Sovinec - oprava lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 4 876 700
Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 100 000 6 000
Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)  100 450 5 000
Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraje - příspěvkové organizace MSK 23 529 3 105
Zámek Nová Horka – restaurování a obnova (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 14 200 10 000
Zámek Nová Horka – expozice přízemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 900 4 900
Obnova expozice (zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích) (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 7 242 7 000
Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury 860 860
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 902 017 119 165
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 160 000 3 500
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) 73 070 36 480
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice 250 000 25 000
Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 12 817 12 325
Rekonstrukce administrativní budovy Domova Fontána (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 4 830 3 300
Stavební úpravy přízemí objektu Bezručova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 900 600
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí 1 000 1 000
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 502 617 82 205
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:    
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 180 327 10 000
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 74 500 13 000
Rekonstrukce elektroinstalace (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) 12 600 5 400
Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 22 000 12 000
Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 52 500 5 000
Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 30 000 5 000
Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 253 299 120 000
Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 24 500 5 000
Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) 105 000 5 000
Modernizace Školního statku v Opavě (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 88 418 18 000
Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) 8 835 5 300
Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 55 928 11 300
Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 496 1 600
Rekonstrukce nevyužitých budov OA pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) 50 500 2 500
Rekonstrukce prostor dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) 7 350 7 000
Rekonstrukce trafostanic a rozvodů elektroinstalace (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) 5 200 5 000
Celková oprava hygienických zařízení a zdravotechniky (Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace) 2 800 2 800
Napojení na městskou kanalizaci (Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace) 900 900
Oprava zdravotechniky objektu školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 4 000 4 000
Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) 8 713 8 350
Rekonstrukce elektroinstalace (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 3 400 3 400
Rekonstrukce elektroinstalace budovy školy (Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace) 5 400 5 400
Rekonstrukce elektroinstalace v tělocvičnách (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 000 2 000
Rekonstrukce hlavního vstupu budovy školy a šaten (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 4 900 300
Rekonstrukce plynové kotelny (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) 1 300 1 300
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí a trafostanice (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 200 2 200
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 1 000 1 000
Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) 15 500 500
Sanace dvorní části budov školy (Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace) 950 850
Sanace hlavní budovy školy (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) 1 600 1 000
Sanace suterénního zdiva (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) 1 200 1 200
Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace)   18 069 17 500
Vybudování trafostanic (Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace) 4 200 4 200
Výměna oken budovy školy (Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace) 2 500 500
Výměna zdroje vytápění hlavní školní budovy (Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace) 460 460
Výstavba trafostanice (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace)  4 000 4 000
Změna systému ústředního topení (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 1 500 1 500
Pořízení zemědělské techniky (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 19 500 19 500
Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení  3 000 3 000
Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství 3 500 3 500
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 1 091 045 325 460
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:    
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 344 698 16 794
Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 45 000 20 000
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 85 396 79 000
Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 188 400 15 000
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 45 130 7 000
Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 80 396 46 500
Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 12 200 11 000
Odstranění příčin hrozící havárie vnitřního bazénu (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 6 000 6 000
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 35 500 5 500
Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 36 700 35 500
Rekonstrukce šaten sester (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 13 561 13 561
Vestavba sociálních zařízení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 240 240
Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 380 380
Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 600 600
Rekonstrukce stravovacího provozu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 4 500 4 500
Pořízení zdravotnických přístrojů 45 125 45 125
Obnova vozového parku (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 25 000 25 000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 968 826 331 700
     
CELKEM kraj BEZ AKCÍ SPOLUFINANCOVANÝCH 4 467 856 1 212 471

Přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 (v tis. Kč)

Název akce Celkové předpokládané výdaje na akci  Schválené výdaje
na rok 2020
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Rekonstrukce budovy krajského úřadu – fotovoltaika budovy G 2 500 2 500
Efektivní rozvoj zaměstnanců KÚ MSK 10 300 550
Vstřícný a kompetentní KÚ MSK 10 300 450
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM 23 100 3 500
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU:    
Energetické úspory SSMSK - CM Odry 14 000 14 000
Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov 16 000 16 000
Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek 19 000 19 000
MÚK Bazaly - II. etapa 195 600 40 953
Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek - Místek  70 000 2 500
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 118 500 12 000
Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa 71 000 70 695
Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice 123 000 25 000
Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek - Místek - Lískovec 32 999 32 780
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 306 000 64 000
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje 316 000 800
Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura - založení digitální technické mapy MSK 103 000 500
RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy 4 614 600
Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí 69 000 500
Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) 33 000 33 000
ODVĚTVÍ DOPRAVY A CHYTRÉHO REGIONU CELKEM 1 491 712 332 328
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:    
Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji 70 000 4 000
Rozvoj ICT a služeb v prostředí IZS 95 000 200
Vybudování komunikační platformy krizového řízení 100 000 500
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 265 000 4 700
ODVĚTVÍ KULTURY:    
Muzeum automobilů TATRA 172 000 148 464
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum  47 000 13 000
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 117 632 4 800
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 000 16 955
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 27 835 10 500
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane 28 300 28 100
Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 29 720 1 564
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 473 486 223 383
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE:    
Regionální poradenské centrum SK-CZ 3 500 700
Prostředky na přípravu projektů 50 000 50 000
Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje III 13 400 6 700
Technická pomoc - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg V-A ČR - PR II 1 690 419
ODVĚTVÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM 68 590 57 819
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU    
Bez bariér se nám žije snáz 20 100 200
Cyklovýlety na hrady a zámky v Moravskoslezském a Žilinském kraji 10 500 300
Geopark Megoňky - Šance 120 120
Chutě a vůně bez hranic 10 500 2 000
ODRA, Kulturní a přírodní stopy na řece Odře 1 672 1 000
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM 42 892 3 620
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 28 000 26 600
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 56 479
Chráněné bydlení Fontána 16 000 15 750
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 470 25 846
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny 210 000 80 500
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 43 999 42 694
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 38 000 35 633
Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny 51 480 29 150
Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín 6 832 208
Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji 28 403 750
Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 20 200 650
Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v Moravskoslezském kraji 22 004 150
Podpora duše II 23 768 425
Podpora komunitní práce v MSK II 14 581 250
Podpora rozvoje rodičovských kompetencí 8 272 90
Podpora služeb sociální prevence 3 498 926 66 690
Podpora služeb sociální prevence 4 110 150 39 749
Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji 18 200 150
Podpora zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb při procesu střednědobého plánování sociálních služeb v MSK 16 681 3 270
Podporujeme hrdinství, které není vidět II 22 197 515
Podporujeme hrdinství, které není vidět III 35 300 6 000
Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby 689 500
Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji 13 597 295
Žít normálně 12 700 775
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 1 325 449 433 119
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:    
Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě 54 000 35 257
Energetické úspory v Dětském domově Úsměv 10 000 1 700
Energetické úspory v MSŠZe a VOŠ Opava - tělocvična 15 000 3 068
Energetické úspory v SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 18 000 6 473
Energetické úspory v ZŠ Čkalovova 55 000 14 195
Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava 25 000 3 823
Energetické úspory v ZUŠ Klimkovice 20 000 2 938
Energetické úspory v ZUŠ L. Janáčka Havířov 33 000 3 903
Energetické úspory ve SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba (tělocvična) 17 000 3 321
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava 55 000 5 341
Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji 20 000 200
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 26 347 298
Moderní metody pěstování rostlin 8 000 7 800
Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86 2 493 1 993
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 199 341 2 824
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK 34 000 33 400
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III 23 525 200
Přírodní vědy v technických oborech 10 000 9 300
Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě 10 000 9 300
Výuka pro Průmysl 4.0 II 20 000 200
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 655 706 145 534
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU:    
Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje 150 000 500
ODVĚTVÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU CELKEM 150 000 500
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:    
Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně 75 000 1 844
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty 82 392 55 500
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o. 51 410 5 141
Modernizace vybavení pro obory návazné péče - 2. část  63 921 6 393
Kybernetická bezpečnost – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví 51 806 5 185
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 324 528 74 063
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:    
Climate Adaptation and clean AIR in Ostrava 6 817 6 175
Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji 11 358 7 444
Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji II 10 500 6 000
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 1 031 14
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 2 000 911
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého 10 000 4 460
i-AIR REGION 1 550 450
IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny  437 325 7 500
Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán 47 500 20 000
Revitalizace přírodní památky Stará řeka 4 000 3 500
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma 994 658 2 817
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma 1 124 000 671 130
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM 2 650 739 730 401
Příprava stavebních projektů   30 000
CELKEM ZA KRAJ PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU 7 471 203 2 008 967
frame-scrollup