Zpráva

Akce reprodukce majetku kraje 2018

Přehled schválených investičních akcí reprodukce majetku kraje financovaných z rozpočtu kraje v roce 2018 (bez účasti evropských finančních zdrojů)

Název akce / příspěvková organizace

Výdaje MSK na akci celkem v tis. Kč

Výdaje MSK na akci v roce 2018 v tis. Kč
ODVĚTVÍ DOPRAVY:    
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa 6 250 5 700
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje  9 314 9 314
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM: 15 564 15 014
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:    
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně 180 000 76 159
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení  49 661 2 180
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - vybavení 14 350 14 350
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 244 011 92 689
ODVĚTVÍ KULTURY:    
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 150 000 9 576
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 150 000 3 865
Hrad Hukvaldy - stabillizace zdi u 5. hradní brány (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 6 500 3 000
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 3 500 3 500
Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 12 000 3 000
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 58 309 41 240
Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 3 000 75
Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) 3 300 1 636
Výměna dlažby na I. nádvoří zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 4 170 4 170
Zámek Nová Horka - rekonstrukce kotelny (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 4 500 4 500
Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19 (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) 3 500 3 500
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 406 279 85 562
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 73 205 30 000
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba
budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)
63 868 15 000
Rekonstrukce restaurace Zelený Jelen (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 16 000 11 408
Instalace zdrojů z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 4 800 4 800
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 81 500 3 500
Oprava správní budovy (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 6 000 6 000
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice - PD 250 000 6 300
Bezbariérová úprava areálu domova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 6 000 500
Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) 25 300 25 288
Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 9 000 7 509
Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 3 000 3 000
Kanalizační přípojka RMP Frýdek-Místek (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace) 700 700
Vybudování čističky odpadních vod (Domov Na zámku, příspěvková organizace) 4 500 4 500
Oprava střešního pláště na objektu novostavby v Jakartovicích - Deštné (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) 850 850
Pořízení elektronické požární signalizace (Domov Letokruhy, příspěvková organizace) 350 350
Protipožární systém EPS (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace) 558 558
Modernizace osobního výtahu (Domov Odry, příspěvková organizace) 924 924
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 635 673 121 187
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ     
Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 46 154 22 400
Oprava fasády (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 7 400 7 315
Oprava střechy hlavní budovy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 9 177 8 969
Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258 (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 154 3 154
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Výměna dešťové kanalizace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 6 500 2 000
Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 4 700 4 700
Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 40 200 40 200
Výměna kotlů a úpravy otopného systému (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) 375 375
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 100 322 5 300
Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 6 000 4 048
Oprava fasády budovy gymnázia (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 6 700 6 575
Rekonstrukce kotelny (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 3 000 2 771
Výměna oken a zateplení budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská 5 000 4 953
Oprava střechy včetně výměny střešních trámů (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 6 250 6 250
Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)   4 100 4 100
Odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) 200 200
Rekonstrukce posilovny a sociálního zázemí (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 1 263 1 263
Oprava střechy (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 11 500 7 211
Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 662 662
Modernizace školního statku v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 12 250 10 250
Oprava střechy (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) 5 486 5 338
Rekonstrukce střechy zámečnické haly (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) 6 631 5 777
Výměna měděné střešní krytiny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) 1 150 850
Rekonstrukce učeben pro obor hotelnictví (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 3 700 3 700
Oprava fasády objektu domova mládeže (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 2 186 1 700
Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) 4 877 2 100
Rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) 5 732 1 850
Oprava fasády historické budovy školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 11 135 10 955
Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola Karviná, příspěvková organizace 200 200
Oprava střechy - část A, budova č. p. 1258 (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 2 200 1 700
Stavební úpravy střech obchodní akademie (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) 3 000 2 000
Výměna termostatických ventilů na radiátorech (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 575 475
Rekonstrukce budovy A na ul. Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 4 500 4 000
Rekonstrukce elektroinstalace III. etapa (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) 15 431 9 000
Rekonstrukce výměníkové stanice a topného kanálu, pracoviště Frýdlant n. O. (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 2 000 2 000
Zateplení obvodového pláště - objekt Polská (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Rekonstrukce elektroinstalace (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) 1 700 1 700
Oprava pískovcového soklu a fasády budovy (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace ) 5 658 3 000
Přístavba skladu jeviště (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) 3 000 2 000
Rekonstrukce plynové kotelny (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 900 900
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) 7 588 7 100
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) 4 800 4 800
Rekonstrukce střechy včetně zateplení (Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace) 1 000 1 000
Sanace střední zdi objektu bazénu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 750 750
Rekonstrukce výtahu na bezbariérový (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) 950 950
Stavební úpravy suterénu (Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 965 965
Výměna oken na školní a dílenské budově budově a rekonstrukce vstupu (Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) 11 500 11 500
Výměna střešní konstrukce budovy bazénu (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace) 9 600 9 600
Rekonstrukce sociálních zařízení (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) 1 692 1 300
Rekonstrukce kotelny (Základní umělecká škola, Derkova 1, Nový Jičín, příspěvková organizace) 620 500
Plynofikace budovy domova (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) 2 200 2 200
Rekonstrukce školní jídelny (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) 14 500 14 500
Stavební úpravy budovy školy (Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace) 7 000 7 000
Oprava střechy (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 17 211 7 211
Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) 6 428 3 540
Sanace svahu a oprava chodníku (Detský domov a Školní jídelna, Nový Jřín, Revoluční 56, příspěvková organizace) 8 000 8 000
Rekonstrukce osvětlení učeben školy (Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace) 450 450
Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) 450 450
Vzduchotechnika ve školní jídelně (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) 1 700 1 700
Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) 1 440 1 440
Oprava a demolice komínů (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) 1 300 1 300
Výměna vodovodních přípojek (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) 250 250
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 460 362 293 447
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ    
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 311 901 16 489
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 47 127 25 275
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 45 200 200
Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 500 5 125
Rekonstrukce rozvodů medicinálního kyslíku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 5 100 5 100
Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 65 000 5 000
Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 37 644 36 500
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 34 350 33 574
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 30 000 5 500
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 3 069 3 069
Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 934 2 934
Zřízení topných větví - Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 799 799
Oprava střechy spalovny (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 450 450
Protipožární ucpávky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 2 452 2 452
Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 4 500 4 500
Osazení termoregulačních ventilů - Monoblok a Budova S (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 2 085 2 085
Vybudování NIP a DIOP (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) 25 418 25 418
Rekonstrukce budovy následné péče -přemístění oddělení rehabilitace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 25 000 24 720
Stavební úpravy suterénu budovy lůžkové části (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) 1 000 1 000
Oprava komunikací nemocnice Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 2 057 2 057
Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 4 400 4 400
Výstavba oplocení v areálu nemocnice v Novém Jičíně 3 000 3 000
Oprava rozvodů vody a kanalizace v budově R (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 4 502 4 502
Rekonstrukce porodních sálů (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 9 500 9 500
Vybudování vnější výtahové šachty v budově I (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Rekonstrukce páteřního rozvodu teplé vody (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) 7 000 7 000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 697 488 233 149

Přehled stavebních investičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2018

Název akce - projektu Plánované výdaje celkem Výdaje na akci v roce 2018 v tis. Kč
ODVĚTVÍ DOPRAVY:    
Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 27 573 2 894
Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa 56 230 21 692
Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa 191 000 50 453
Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ 51 500 51 433
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec 22 000 21 740
Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí 75 710 72 659
Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa 60 646 59 818
Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa 48 900 48 634
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 134 000 90 969
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 166 150 84 180
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava 83 800 83 710
Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou 29 270 29 180
Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ 52 000 350
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí 40 600 40 553
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín 56 500 56 453
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 313 000 161 260
Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská 124 000 200
Silnice 2017 Frýdek-Místek 51 240 43 300
Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje  30 500 200
Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská 75 000 200
Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko  69 000 200
Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá  106 500 200
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM 1 865 119 920 280
ODVĚTVÍ KULTURY    
Muzeum automobilů TATRA 172 000 14 980
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny" 31 520 20 895
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum 37 500 7 330
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 106 186 33 131
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 57 080 36 497
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 24 900 13 953
Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost II. 40 000 463
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku 23 700 97
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 000 10 500
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 543 886 137 846
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 28 000 1 799
Rekonstrukce a výstavba domova Březiny (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) 210 000 3 848
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 58 000 626
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 27 307 1 163
Chráněné bydlení Fontána 16 000 150
Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace 2 500 2 500
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 44 000 608
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 38 000 3 000
Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně 8 814 8 400
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 432 621 22 093
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:    
Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál 51 100 50 023
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 72 000 943
Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově 1 632 1 366
Energetické úspory ve SPŠ v Ostravě-Vítkovicích 1 597 544
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě 40 100 39 160
Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 9 974 9 699
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 9 549 9 047
Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku 23 300 22 478
Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 13 699 13 070
Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově 6 499 772
Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově 21 299 6 820
Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově 8 999 4 565
Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě 28 700 309
Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 7 299 379
Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě 43 999 43 480
Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově 6 199 5 969
Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné  32 000 314
Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně 17 000 6 667
Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné 7 299 7 073
Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 20 999 2
Modernizace Školního statku v Opavě 107 000 107
Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 207 000 3 516
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 737 246 226 301
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:    
Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín 75 000 2 164
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa 22 333 21 193
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty 65 000 833
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt 3 000 2 716
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov 9 300 123
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava 13 700 186
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 188 333 27 215
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ:    
Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník 200 000 70
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ CELKEM 200 000 70
frame-scrollup