Zpráva

Nové akce roku 2018

Akce reprodukce majetku kraje financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje a projekty spolufinancované z evropských finančních prostředků v r. 2018

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ REPRODUKCE MAJETKU KRAJE FINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU KRAJE V ROCE 2018 (bez účasti evropských finančních zdrojů)

Název akce/příspěvková organizace  Výdaje MSK na akci celkem v tis. Kč Výdaje MSK                             na akci v roce 2018 v tis. Kč
ODVĚTVÍ DOPRAVY:    
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vyhlídková terasa 6 250 5 700
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje  8 954 8 954
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM: 15 204 14 654
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:    
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně 180 000 76 159
Čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih - PD 1 205 1 205
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – dovybavení  49 661 2 130
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM 230 866 79 494
ODVĚTVÍ KULTURY:    
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) 150 000 9 576
Přístavba Domu umění - Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace) 150 000 3 865
Hrad Hukvaldy - stabillizace zdi u 5. hradní brány (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) 5 000 5 000
Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 6 500 3 000
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb kaple (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Zámek Nová Horka - restaurování výmaleb sálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 3 500 3 500
Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) 12 000 3 000
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) 58 309 31 240
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM 387 809 61 681
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) 65 831 54 733
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba
budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)
61 000 40 338
Rekonstrukce restaurace Zelený Jelen (Sírius, příspěvková organizace, Opava) 16 000 15 000
Zateplení správní budovy, pavilonu P1 a P3a (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) 14 500 1 000
Instalace zdrojů  z důvodu energetických úspor v objektu Hřbitovní 1128 (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 4 800 4 800
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) 81 500 3 500
Oprava správní budovy (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) 6 000 6 000
Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice - PD 120 300 6 300
Bezbariérová úprava areálu domova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) 6 000 500
Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) 21 000 20 988
Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) 9 000 7 509
Rekonstrukce a výstavba domova Březiny (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) 100 000 3 848
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM 505 931 164 516
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ     
Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) 46 154 25 000
Oprava fasády (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) 7 400 7 000
Oprava střechy hlavní budovy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) 9 177 8 969
Rekonstrukce kotelny v budově č. p. 1258 (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) 3 500 3 500
Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) 2 500 2 500
Výměna dešťové kanalizace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) 6 500 2 000
Výměna střešní krytiny (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) 4 700 4 700
Modernizace Školního statku v Opavě - bourací práce, vybudování inženýrských sítí a revitalizace skleníkového areálu (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) 40 200 40 200
Výměna kotlů a úpravy otopného systému (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) 375 375
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) 100 322 5 300
Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) 6 000 4 800
Oprava fasády budovy gymnázia (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) 6 700 6 575
Rekonstrukce kotelny (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) 3 000 2 570
Výměna oken a zateplení budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská 5 000 4 760
Oprava střechy včetně výměny střešních trámů (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) 6 250 3 100
Zateplení, výměna oken a střechy na tělocvičnách (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)   4 100 4 100
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM 251 878 125 449
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ    
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy 311 901 16 489
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 47 127 4 977
Přestavba hospodářské budovy na rehabilitační oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 96 000 2 000
Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 45 200 200
Rekonstrukce elektroinstalace (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 20 500 5 125
Rekonstrukce rozvodů medicinálního kyslíku (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) 5 100 5 100
Pavilon A, stavební úpravy a přístavba (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 65 000 5 000
Domov sester - přístavba výtahu a stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 60 650 59 800
Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 37 644 36 500
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 34 350 33 787
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) 30 000 30 000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 753 472 198 978

PŘEHLED STAVEBNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ  V ROCE 2018           

Název akce - projektu Výdaje MSK na akci celkem v tis. Kč Výdaje na akci
v roce 2018 v tis- Kč
ODVĚTVÍ DOPRAVY:    
Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá 29 000 4 321
Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa 58 000 23 461
Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa 275 000 70 453
Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov - hranice okr. NJ vč. OZ 51 500 51 433
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec 22 000 21 740
Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí 68 000 64 950
Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa 61 000 60 172
Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II. etapa 48 000 47 734
Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa 134 000 85 969
Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská Od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů 163 400 84 180
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava 81 000 80 909
Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou 29 000 28 909
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí 43 400 43 353
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín 56 500 56 453
Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3 330 000 161 260
Silnice 2017 Frýdek-Místek 50 000 42 059
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM   927 359
ODVĚTVÍ KULTURY    
Muzeum automobilů TATRA 123 000 41 980
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny" 31 520 30 895
Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum 31 500 26 330
Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska 120 000 64 631
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 57 000 55 498
Zámek Nová Horka - muzeum pro veřejnost 24 900 19 753
Zámek Nová Horka - Muzeum pro veřejnost II. 40 000 1 964
NKP Zámek Bruntál - Revitalizace zámeckého parku 23 700 6 390
Kapucínský klášter - Dům v zahradě Páně 110 500 3 500
Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově "Muzeum Trojmezí" 51 000 10 500
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM   261 442
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:    
Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o. 20 000 1 799
Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále 38 000 12 126
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále 18 800 4 663
Odstranění vlhkosti a zateplení budovy č. p. 151, Domov Odry, příspěvková organizace 3 900 3 900
Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 30 000 9 108
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou 20 000 3 000
Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně 9 500 9 000
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM   43 595
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:    
Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál 50 000 48 925
Dílny pro Střední školu stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 72 000 943
Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 9 600 2
Energetické úspory v areálu  Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné  29 000 314
Energetické úspory v  Dětském domově v Lichnově 6 000 772
Energetické úspory v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 13 700 13 070
Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově 9 000 8 565
Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné 7 400 6 473
Energetické úspory v MŠ pro zrakově postižené v Havířově 6 800 6 569
Energetické úspory v Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě 37 800 36 860
Energetické úspory v ZUŠ v Ostravě-Porubě 26 000 309
Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku 24 700 23 878
Energetické úspory ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově 21 300 20 820
Energetické úspory ve SŠ průmyslové a umělecké v Opavě 19 100 9 102
Energetické úspory ve SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích 6 700 379
Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě 9 100 8 597
Energetické úspory ve SŠ teleinformatiky v Ostravě 44 000 43 480
Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně 15 700 15 367
Energetické úspory ve SŠ automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově 45 000 1 246
Energetické úspory ve SPŠ v Ostravě-Vítkovicích 61 000 544
Modernizace Školního statku v Opavě 107 000 107
Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 207 000 3 516
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM   249 836
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:    
Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín   2 164
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku – II. etapa 22 333 21 193
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty 65 000 32 420
Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II. etapa, nepamátkový objekt 3 000 2 716
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Havířov 9 299 123
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava 13 700 186
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM   58 802
ODVĚTVÍ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ:    
Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník 200 000 1 500
ODVĚTVÍ KRIZOVÍ ŘÍZENÍ CELKEM   1 500

        

frame-scrollup