Zpráva

Nový domov ve Studénce byl otevřen

Nový domov DOZP ve Studénce pro osoby se zdravotním postižením

Dne 24. 2. 2016 v 13:00 hod byl uzavřen zámek v Nové Horce a následně proběhlo slavnostní otevření nového objektu DOZP ve Studénce. Stavba "Výstavba objektu DOZP ve Studénce" byla realizovaná v rámci projektu  "Transformace Zámku Nová Horka", spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ("ROP"), prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výstavba objektu v hodnotě 31 mil Kč byla zahájena v lednu 2015 a zkolaudovaná v lednu 2016.

Objekt bude sloužit pro 18 uživatelů žijících dosud v nevyhovující budově zámku v Nové Horce. Novostavbu tvoří čtyři samostatné bytové jednotky nabízející jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro uživatele služby a dále zázemí pro uživatele služby, pracovníky a vedení organizace. Jedná se o dva třípodlažní bezbariérové objekty propojené navzájem komunikačním traktem s lůžkovým výtahem a evakuačním schodištěm.

frame-scrollup