Zpráva

Pavilon chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku

Pavilon nahradil původní staticky nevyhovující objekt z 30. let 20. století, který musel být v roce 2008 vystěhován a následně zbourán. Pavilon sdružuje pracoviště urgentní a intenzivní medicíny doplněné o přímo navazující podpůrné procesy a lůžkové části. Je zde také 5 operačních sálů, jednotka intenzivní péče, ambulance, šatny, urgentní příjem, pracoviště rentgenu a CT a heliport.

Termín ukončení stavby: 06/2015
Doba výstavby: 26 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 302 mil. Kč

frame-scrollup