Zpráva

Pavilon interních oborů ve Slezské nemocnici v Opavě

Stavba zahrnuje nově vybudovaný pavilon interních oborů - pavilon „N“, který se nachází v centrální části areálu Slezské nemocnice. Pavilon je koncipován jako monoblok s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. V pavilonu je umístěn provoz interního oddělení, a to jak část ambulantní v 1. NP, tak i část lůžková s potřebným zázemím.

Dokončení stavby: 05/2015
Délka výstavby: 14 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 213,1 mil. Kč

frame-scrollup