Zpráva

Pro koho stavíme

Kraj je zřizovatelem 219 příspěvkových organizací.

Kraj je vlastníkem nemovitého majetku v hodnotě přesahující 44 mld. Kč. Tento majetek je užíván krajem či jeho příspěvkovými organizacemi pro činnosti v odvětvích krizového řízení, dopravy a silničního hospodářství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a odvětví školství, mládeže a sportu.

Kraj v rámci své investiční činnosti realizuje jak nové stavby, tak technicky zhodnocuje svůj nemovitý majetek (provádí přístavby, nástavby, rekonstrukce a modernizace) a samozřejmě zajišťuje potřebné opravy majetku a jeho údržbu.

Nejvýznamnější investiční projekty v jednotlivých odvětvích naleznete zde:

Odvětví krizového řízení

Moravskoslezský kraj v uplynulém období zajistil výstavbu řady objektů pro složky integrovaného záchranného systému, tj. hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služba a policie.

Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit:

Odvětví dopravy a silničního hospodářství (silnice)

Moravskoslezský kraj je vlastníkem sítě silničních komunikací II. a III. tříd, v jejímž rámci provádí výstavbu nových silnic a mostů, rekonstrukci a opravy stávajících objektů.

Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit například:

Odvětví dopravy a silničního hospodářství (letiště)

V odvětví dopravy a silničního hospodářství kraj investuje nejen do silnic a mostů, ale také na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, jehož vlastníkem je od roku 2004.

Mezi nejvýznamnější projekty na Letišti Leoše Janáčka Ostrava lze zařadit například:

Odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 6 nemocnic a zdravotnické záchranné služby. Na objektech těchto příspěvkových organizací kraj zajišťuje jak běžnou údržbu a opravy, tak rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace případně výstavby nových objektů.

Mezi nejvýznamnější projekty lze jednoznačně zařadit výstavby nových léčebných pavilónů a oddělení, například:

Odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 21 příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí. Na objektech těchto příspěvkových organizací kraj zajišťuje jak běžnou údržbu a opravy tak rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace a také provádí výstavbu nových objektů.

Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit například:

Odvětví kultury

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací z oblasti kultury - pěti muzeí, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Těšínského divadla Český Těšín. Na objektech těchto příspěvkových organizací kraj zajišťuje jak běžnou údržbu a opravy, tak rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace případně výstavby nových objektů.

Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit například:

Odvětví školství, mládeže a sportu

Moravskoslezský kraj je zřizovatelem více než 180 škol a školských zařízení. Na těchto objektech kraj zajišťuje jak běžnou údržbu a opravy tak rozsáhlejší rekonstrukce a modernizace případně výstavby nových objektù.

Mezi nejvýznamnější projekty lze zařadit výstavby tělocvičen, rekonstrukce a modernizace sportovišť a také zateplení objektů škol, například:

frame-scrollup