Zpráva

Prodej budovy bývalého gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm

V důsledku optimalizace využívání nemovitostí ve vlastnictví kraje došlo v roce 2013 k uvolnění budovy na ulici Martinská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde v minulosti probíhala výuka gymnázia.

Po několika neúspěšných jednáních – se zástupci města Frenštát pod Radhoštěm a také se zájemci ze soukromého sektoru, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1666 ze dne 25. 9. 2015 o prodeji budovy formou veřejné dobrovolné dražby prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., a to za podmínky nejnižšího podání ve výši 5.850.000 Kč.

Dne 21. 1. 2016 úspěšně proběhla veřejná dobrovolná dražba a budova bývalého gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm byla prodána za vyvolávací cenu. Investor hodlá budovu rekonstruovat pro účely bydlení.

Prodejem budovy kraj ušetří roční náklady na tzv. záchovnou údržbu a především temperování, které činily cca 150 tis. Kč ročně.

frame-scrollup