Zpráva

Prodloužená Bílovecká silnice

Jedná se o novou komunikaci vedenou v intravilánu městské části Svinov mezi tratí Českých drah a průmyslovými areály směrem k ulici Rudné, kterou mimoúrovňově kříží a napojuje se na stávající ulici Polaneckou. Součástí nové komunikace jsou tři mostní objekty. Celý úsek měří 1,6 km. Stavbou došlo ke snížení dopravní zátěže a vyvedení tranzitní nákladní dopravy z hustě zastavěného centra Svinova.

Dokončení stavby: 10/2015
Délka výstavby: 20 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 95 mil. Kč

frame-scrollup