Zpráva

Rekonstrukce a modernizace silnice Drátovenská v Bohumíně

Rekonstruovaná silnice III/46816 zajišťuje napojení centra Bohumína a jeho návazné průmyslové oblasti na komunikaci do Ostravy a na dálnici D1. Stavba se týkala silnice v délce cca 0,5 km včetně rekonstrukce dvou autobusových zálivů a vybudování nového úrovňového přejezdu se závorami na stávající jednokolejné železniční tratí Českých drah. Stávající nevyhovující podjezd pod tratí byl zrušen. Stavbou došlo k odklonu nákladní dopravy, která byla z důvodu nízké podjezdné výšky mostu vedena přes území města.

Dokončení stavby: 06/2015
Délka výstavby: 15 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 73,2 mil. Kč

frame-scrollup