Zpráva

Rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici v Bašce

Most přes Ostravici v obci Baška byl v roce 2010 silně poškozen povodní. Došlo mj. k podemletí nosného pilíře v říčním korytě, čímž došlo k nevratnému poškození ocelové konstrukce mostu. Nový most byl již vybudován bez středového pilíře v řečišti vodoteče.

Dokončení stavby: 10/2011
Délka výstavby: 16 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 90 mil. Kč

frame-scrollup