Zpráva

Rekonstrukce objektu domova Vítkov

Dne 6. 10. 2015 byla zahájena a dne 12. 6. 2017 dokončena akce „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“, jejíž součástí byla nástavba bloku „C“, přístavba bloku „E“ a kompletní rekonstrukce vnitřních prostor bloků „A“ a B“. Předmětem prací bylo i zateplení objektu. Stavba byla realizována ve dvou etapách s celkovými náklady 55,1 mil. Kč. Jedná se o další z investičních počinů, které podporují proces humanizace pobytových sociálních služeb, který vychází ze strategického materiálu kraje „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Akce „Rekonstrukce objektu domova Vítkov“ byla spolufinancována v rámci programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb - Aktualizace IV, vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celková výše dotace z tohoto programu činila 24,0 mil. Kč.

Dokončení stavby: 6/2017
Délka výstavby: 20 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 55,1 mil.Kč

frame-scrollup