Zpráva

Rekonstrukce silnice včetně mostů v Návsí

V rámci stavby, která se nachází v oblasti Evropské významné lokality Olše v rámci soustavy NATURA 2000, byly rekonstruovány dva mosty a přilehlé komunikace. Konstrukce a technologie mostu byla navržena tak, aby výstavba nového mostu minimalizovala zásah do přirozeného prostředí.

Dokončení stavby: 06/2015
Délka výstavby: 14 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 89,2 mil. Kč

frame-scrollup