Zpráva

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Stálá expozice ve Frýdeckém zámku s názvem "Beskydy, příroda, lidé" pocházela ze 70 let minulého století a byla již morálně zastaralá. Také stavebně technický stav dotčených prostor zámku nutně vyžadoval provedení potřebných stavebních úprav. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace jak na stavební část, tak také na část nových expozic. S rekonstrukcí stavební části bylo započato v prosinci roku 2017 a dokončena byla v září 2018. Mimo jiné byly nově vybudovány sociální zařízení pro návštěvníky včetně WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, muselo být provedeno vyztužení stropů a kleneb, obnova podlah, dveří, nová historická okna a nová eletroinstalace včetně instalace akumulačních kamen. V roce 2019 byly instalovány nové moderní, interaktivní expozice, které byly v prosinci slavnostně uvedeny do provozu. Název "Beskydy, příroda, lidé" zůstal zachován, neboť zaměření obnovené expozice vystihuje nejlépe.

Dokončení stavby: 09/2018
Dokončení vnitřního vybavení: 11/2019
Délka výstavby: 10 měsíců
Délka instalace vnitřního vybavení: 10 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 23,8 mil. Kč
Náklady na expozice: 23,1 mil. Kč
Náklady na interiér a ostatní: 4,1 mil. Kč

frame-scrollup