Zpráva

Tělocvična Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín

V prosinci roku 2019 byla dokončena novostavba tělocvičny včetně nového spojovacího krčku propojujícího tělocvičnu s budovou gymnázia.

Jedná se o jednopodlažní objekt tělocvičny s vestavěnou tribunou a ochozem pro diváky. Objekt tělocvičny navazuje na nižší, přízemní objekt zázemí (sociální zařízení, šatny, kabinety) a přiléhá štítovou stěnou ke stávajícímu objektu schodiště a novému spojovacímu krčku s budovou gymnázia. Rozměry nové tělocvičny splňují požadavky školy pro výuku hodin tělesné výchovy. Předpokládá se její využití především pro míčové sporty, a to futsal, házená, florbal, dále basketball s centrálně umístěným hřištěm a 3 příčně orientované volejbalové hřiště. Doplňkově je možno umístit v tělocvičně 5 badmintonových kurtů.

Dokončení stavby: 12/2019
Délka výstavby: 13 měsíců
Celkové náklady stavby: 60 mil. Kč

frame-scrollup