Zpráva

Tělocvična Gymnázia Karviná

Nová tělocvična stojí na místě původní nevyhovující dřevostavby s učebnami. Součástí objektu jsou učebny, kabinety a sociální a technické zázemí. Nová sportovní hala po průtazích způsobených insolvencí původního zhotovitele, které neplánovaně prodloužily dobu výstavby, vyřešila absenci kvalitního sportovního zařízení a významně zlepšila podmínky pro tělesnou výchovu.

Dokončení stavby: 09/2015
Délka výstavby: 33 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 37,2 mil. Kč

frame-scrollup