Zpráva

Transformace zámku Dolní Životice - Horní Benešov, novostavba

Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově byla navržena jako komplex dvou samostatných třípodlažních objektů. Celkem je v komplexu navrženo 5 bytových jednotek pro 18 ubytovaných osob s těžkým zdravotním a mentálním postižením. Při architektonickém návrhu byl přiměřeně respektován vzhled okolních budov a požadavek územního plánu pro danou lokalitu, stavba se nachází ve vnější památkové zóně města Horní Benešov. Stavba byla realizována v rámci projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož účelem je zkvalitnění poskytování sociálních služeb v rámci transformačního procesu pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Dokončení výstavby: 07/2015
Délka výstavby: 12 měsíců
Náklady na realizaci stavby: 24,1 mil. Kč

frame-scrollup