Zpráva

Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu

Realizací projektu došlo k vybudování 7 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením v objektu Domova Jistoty v Bohumíně. Jednalo se o kompletní rekonstrukci celé budovy, kromě střechy. Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby uživatelům Domova Jistoty a zkvalitnit podmínky nezbytné pro naplňování standardů kvality sociálních služeb. Došlo ke zvýšení kapacity služby z 20 na 23 lůžek domova pro seniory. Zároveň u všech lůžek došlo k humanizaci služby. Projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb. Výše statní dotace činila cca 6,5 mil. Kč z celkových nákladů projektu 9 mil. Kč

Stavební práce byly zahájeny v červenci 2017 a byly dokončeny v dubnu 2018.

Dokončení stavby:2/2018
Délka výstavby: 210 dní
Náklady na realizaci stavby: 9 mil. Kč

frame-scrollup