Zpráva

KOLEM KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAČALA SADIT NOVÁ IZOLAČNÍ ZELEŇ

Moravskoslezský kraj začal s výsadbou dřevin kolem krajských komunikací. Přes sedm set kusů izolační zeleně by mělo pomoci snížit množství polétavého prachu v dopravou zatížených lokalitách, což přispěje ke zlepšení životního prostředí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde je snižování imisní zátěže obzvláště žádoucí.

Dřeviny – především jeřáby, habry a javory, z keřů pak meruzalky alpské, zimolezy obecné a hlošiny úzkolisté - se budou sadit podél komunikace číslo III/4774 v úseku mezi Nižními a Vyšními Lhotami, silnice číslo III/4841 v části mezi Krmelínem a Oprechticemi. Jednapadesát nových stromů vyroste v okolí komunikace číslo II/486 mezi Rychalticemi a Fryčovicemi, další izolační zeleň bude vysázena ve Fryčovicích podél komunikace číslo II/486 a v Petrovicích u Karviné u silnice číslo II/475 směrem k polským hranicím.

„V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy - emise z výfuků a brzdových destiček a sekundární prašnost z již usazených částic na vozovce. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti,“ konstatoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a dopravu Daniel Havlík.

Upřesnil, že ve všech hodnocených lokalitách a úsecích komunikací vzniká ročně zhruba 7,4 tun emisí prachu. Výsadbou izolační zeleně se sníží množství těchto emisí odváděných do ovzduší přibližně o jednu tunu. „Výsadba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, a zároveň byla v maximální míře snížena imisní zátěž lidí, kteří v okolí komunikací bydlí nebo tudy procházejí,“ dodal náměstek hejtmana Daniel Havlík.

Spuštění projektu za 4,232 milionu korun schválili krajští zastupitelé koncem března, Moravskoslezský kraj poté zahájil výběrová řízení na dodavatele. Po podpisu smluv s fy. ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. a s ohledem na agrotechnické lhůty se projekt začal tento týden realizovat. Pokud to počasí dovolí, všechny dřeviny by měly být vysazeny do konce roku.

Výsadba izolační zeleně v okolí pěti vybraných úseků silničních komunikací v majetku Moravskoslezského kraje s cílem snížení prašnosti v jejich okolí:

komunikace č. III/4774 Nižní Lhoty – Vyšní Lhoty (délka 82 m) – 13 stromů

komunikace č. III/4841 Krmelín – Oprechtice (délka 370+402 m) – 557 keřů

komunikace č. II/486 Rychaltice – Fryčovice (délka 109+268 m) – 51 stromů

komunikace č. II/486 Fryčovice (délka 251 m) – 41 stromů

komunikace č. II/475 Petrovice u Karviné – polská hranice (délka 90+95 m) - 47 stromů

Celkem bude vysazeno 709 ks dřevin v tomto složení a kvalitě:

- jeřáb obecný 49 ks (s balem, minimální obvod kmene 12 – 14 cm)

- jeřáb ptačí 41 ks (s balem, minimální obvod kmene 12 – 14 cm)

- javor mléč 44 ks (s balem, minimální obvod kmene 12 – 14 cm)

- habr obecný 18 ks (s balem, minimální obvod kmene 12 – 14 cm)

- meruzalka alpská 150 ks (kontejnerovaný keř)

- zimolez obecný 180 ks (kontejnerovaný keř)

- hlošina úzkolistá 227 ks (kontejnerovaný keř)

frame-scrollup