Zpráva

Doporučené vzory písemností

Porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

K využití zde zveřejňujeme nezávazné vzory písemností k daňovému řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále.

Dále jsou zde umístěny vzory rozhodnutí o prominutí odvodu a penále a vzor rozhodnutí o povolení rozložení úhrady odvodu na splátky (splátkový kalendář), kterým musí předcházet projednání v příslušných orgánech obce.

frame-scrollup