Zpráva

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Aktuálně platná Pravidla pro vyřizování petic a stížností schválená Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/287 ze dne 22. 12. 2016 podle § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

frame-scrollup