Zpráva

Příjem stížností a jiných podnětů

(způsob podání, kontakt e-mail, datová schránka, adresa)

Stížnosti, žádosti, návrhy a jiné podněty lze podat:

Ústně do protokolu - osobně na krajském úřadu (schůzku lze sjednat on-line přes Portál služeb)

Telefonicky

Písemně:

  • Poštou
  • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo na sekretariát odboru
  • E-mailem na adresu: posta@msk.cz
  • Datovou schránkou: Moravskoslezský kraj, ID: 8x6bxsd
frame-scrollup