Zpráva

„Černá kostka“ ožije, Moravskoslezská vědecká knihovna se bude stavět podle tohoto projektu

Oživit projekt tzv. Černé kostky architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře a postavit moderní budovu Moravskoslezské vědecké knihovny naproti Domu kultury Ostrava v centru krajského města. Na tom se 14. března 2018 dohodli krajští zastupitelé.

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny by se měla začít stavět v roce 2020, dokončena by mohla být o dva roky později. Náklady by se měly pohybovat okolo 1,35 miliardy korun. Na jejím financování by se měl podílet Moravskoslezský kraj (150 mil. Kč) a město Ostrava (150 mil. Kč), největší část by měly pokrýt dotace, zejména Ministerstva kultury (800 mil. Kč). Před podpisem je memorandum o spolupráci mezi těmito třemi subjekty.

„Pro krajskou koalici je prioritní postarat se o to, aby Moravskoslezská vědecká knihovna měla důstojné sídlo a odpovídající zázemí. Aby nemusela přežívat v provizorních podmínkách a stala se skutečným centrem poznání 21. století. Své sliby plníme. Proto obnovíme projekt Černé kostky se vším všudy, tedy i s vodní plochou okolo. A určitě budeme pamatovat i na dostatek parkovacích míst,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák s tím, že navenek by nová budova vědecké knihovny měla vypadat tak, jak ji před dvanácti lety navrhl architektonický ateliér Kuba & Pilař. „Interiér se ale hodně změní. Projektovou dokumentaci je nutné přepracovat, aby odpovídala moderním potřebám a požadavkům na tuto vzdělávací instituci v digitálním věku,“ dodal hejtman Ivo Vondrák.

Náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo míní, že Moravskoslezská vědecká knihovna má silný potenciál růstu, potřebuje ale lepší umístění a prostor. „Hlavní vizí je postavit novou inteligentní knihovnu a vdechnout jí život. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se stane moderním informačním, komunikačním a technologickým střediskem. Nabídne nejen off-line média, ale i on-line média, bude jedním z uzlových bodů znalostních sítí, bude plnit také sociálně-integrační funkci, stane se místem pro setkávání a komunikaci,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Upozornil na to, že už nyní knihovna v provizorních podmínkách vytváří nové vzdělávací programy, učí uživatele informační a digitální gramotnosti, knihovník zastává novou roli informačního kouče. „V nových prostorách se současné možnosti knihovny a nabídka služeb občanům ještě rozvine a rozšíří,“ konstatoval náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Předpokládá, že stavět by se mohlo začít v roce 2020. „Nějakou dobu potrvá, než architekti projekt aktualizují. Protože původní projektová dokumentace Černé kostky nesplňuje požadavky pro vydání stavebního povolení, musíme počítat ještě s určitým časem na vyřízení všech potřebných formalit,“ dodal náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová je přesvědčená o tom, že po sedmašedesáti letech strávených v prostorách Nové radnice v Ostravě čtenáři knihovny uvítají komfortní prostředí, kde budou všechny dokumenty - 1,2 milionu svazků k dispozici. „Ambicí knihovny je poskytovat služby 21. století a stát se komunitním a vzdělávacím centrem. Nejde jen o uskladnění knih pod jednou střechou, ale cílem je vytvořit knihovnu jako kreativní prostor pro setkávání lidí. Staneme se digitální knihovnou s digitálními službami. Projekt Černá kostka je zárukou takového prostoru,“ řekla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová.

Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí od roku 1951 v najatých prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Denně knihovnu navštíví okolo 900 lidí. Prostory půjčoven, počty studijních míst, suterénní sklady (s nepřiměřeně vysokou vlhkostí, jimiž navíc procházejí technická vedení médií) naprosto neodpovídají potřebám takového počtu návštěvníků. Zcela nevyhovující jsou také šatny a sociální zázemí nejen pro klienty knihovny, ale také zaměstnance. Kapacita všech skladů knihovního fondu je vyčerpána. Většina knihovních fondů je proto uskladněna mimo Novou radnici. Ztěžuje to činnost knihovny a výrazně zvyšuje náklady na provoz. Knihovní fond nelze kvůli nedostatku místa zpřístupňovat v tzv. volném výběru.

Historie projektu Černé kostky

  • Původní projekt architektů Pilaře a Kuby za zhruba 1,5 miliardy korun vznikl v roce 2006. Stavba Černé kostky byla podmíněna finanční podporou ze státního rozpočtu ve výši zhruba 490 milionů korun. Část financí měla být získána z evropských finančních zdrojů a částečně měl výstavbu financovat Moravskoslezský kraj.
  • V květnu 2008 krajští radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení na realizaci novostavby „Černé kostky“. Všechny nabídky však podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Proto v září 2008 krajská rada veřejnou zakázku zrušila.
  • V červnu 2009 byl kvůli vysokým finančním nákladům na investici a významnému zvýšení očekávaných nákladů na budoucí provoz knihovny přehodnocen původní záměr postavit „Černou kostku“.
  • V lednu 2010 krajská rada schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a  Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava o přistoupení k projektu. Současně schválila změnu investičního záměru - postavit knihovnu tak, aby byla podstatně levnější.
  • V květnu 2010 potvrdila Vláda České republiky, že se stát bude podílet na výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny.
  • Nově jmenovaná Vláda ČR však v září 2010 toto rozhodnutí zrušila. Proto byly práce na projektu zastaveny.
  • V dubnu 2014 se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák obrátil na ministra kultury České republiky Daniela Hermana s žádostí o podporu výstavby a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny ze státního rozpočtu. Výsledkem byla pouze nabídka odborné podpory.
  • Vedení kraje (koalice KSČM a ČSSD) v roce 2015 upustilo od původního projektu Černé kostky. Neupouští se ale od projektu novostavby vědecké knihovny. Kraj zvažoval několik variant, kde vědeckou knihovnu postavit a v jaké podobě. Byla mimo jiné zpracována objemová a prostorová studie možného umístění knihovny do Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice.
  • V prosinci 2016 schválilo zastupitelstvo kraje vedené koalicí ANO, KDU-ČSL a ODS rozpočet na rok 2017 s tím, že vyčlenilo 10 milionů korun na studii novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, která zhodnotí stávající přípravu výstavby knihovny (projekt architektů Kuby a Pilaře) a navrhne optimální variantu pro vybudování nové knihovny.
  • V červnu 2017 krajské zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě se statutárním městem Ostrava a Ministerstvem kultury.

14. března 2018
frame-scrollup