Zpráva

Adresář příjemců povinného výtisku periodického tisku

dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Dva povinné výtisky

Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1

Jeden povinný výtisk

 • Moravská zemská knihovna
  Kounicova 65a
  601 87 Brno
 • Národní muzeum
  knihovna
  Královská obora 56
  170 76 Praha 7
 • Ministerstvo kultury
  Archiv povinných výtisků
  Maltézské náměstí 1
  118 11 Praha 1
 • Parlamentní knihovna
  Sněmovní 4
  118 26 Praha 1
 • Městská knihovna v Praze
  Mariánské nám. 1
  115 72 Praha 1
 • Středočeská vědecká knihovna
  Gen. Klapálka 1641
  272 80 Kladno
 • Jihočeská vědecká knihovna
  Lidická 1
  370 59 České Budějovice
 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
  Smetanovy sady 2
  305 48 Plzeň
 • Krajská vědecká knihovna
  Rumjancevova 1362/1
  460 53 Liberec
 • Severočeská vědecká knihovna
  W. Churchilla 3
  400 01 Ústí nad Labem
 • Studijní a vědecká knihovna
  Hradecká 1250/2
  500 03 Hradec Králové
 • Vědecká knihovna
  Bezručova 2
  779 11 Olomouc
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  Prokešovo náměstí 9
  728 00 Ostrava
 • Krajská knihovna Vysočiny
  Havlíčkovo nám. 87
  580 01 Havlíčkův Brod
 • Krajská knihovna
  Závodní 378/84
  360 06 Karlovy Vary
 • Krajská knihovna
  Pernštýnské náměstí 77
  530 94 Pardubice
 • Krajská knihovna Františka Bartoše
  tř. Tomáše Bati 204
  761 60 Zlín

Jeden výtisk periodického tisku, který je určen pro nevidomé a slabozraké

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
Ve Smečkách 15
115 17 Praha 1

frame-scrollup