Zpráva

Aktuality

Knihovna – věc veřejná

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

V rámci rozprav u čtrnácti kulatých stolů se v jednotlivých krajích v průběhu dubna až října 2018 setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

První setkání se uskuteční v rámci Moravskoslezského kraje dne 11. dubna 2018 v 10.00–13.00 v zasedacím sále Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ul. 28. října 117 v Ostravě.

Panelové diskuze se zúčastní paní Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín za Svaz měst a obcí, Karin Vitásková, vedoucí oddělení památkové péče v Moravskoslezském kraji, Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a člen rady Národní sítě zdravých měst a pan Dušan Lederer, předseda Spolku pro obnovu venkova. Úvodní prezentaci přednese Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Diskuzi bude moderovat Petr Bohuš.

Podrobné informace lze nalézt zde: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Knihovny nabízejí lidem "klíče" k informacím, ke službám, k veřejnému prostoru a k sobě navzájem.

frame-scrollup