Zpráva

Architekti Kuba & Pilař oživí projekt Černé kostky

Projekt tzv. Černé kostky – moderní budovy Moravskoslezské vědecké knihovny naproti Domu kultury Ostrava v centru krajského města oživí původní autoři studie architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Dnes o tom rozhodli krajští radní.

Architektonický ateliér Kuba & Pilař architekti s. r. o. do srpna příštího roku aktualizuje projektovou dokumentaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny a projedná ji se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního a územního řízení tak, aby Moravskoslezský kraj mohl v druhé polovině příštího roku soutěžit zhotovitele stavby. Architekti budou vycházet z vítězného návrhu architektonické soutěže z roku 2004, projektové dokumentace z roku 2007 a aktualizovaného stavebního programu zpracovaného loni v červnu. Cena zakázky je 50 milionů korun s DPH. Kraj ji bude financovat z vlastního rozpočtu.

Navenek bude nová budova vědecké knihovny vypadat tak, jak ji před třinácti lety navrhl architektonický ateliér Kuba & Pilař. Interiér se ale hodně změní. Projektovou dokumentaci je nutné přepracovat, aby odpovídala moderním potřebám a požadavkům na tuto vzdělávací instituci v digitálním věku,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo s tím, že Moravskoslezská vědecká knihovna má silný potenciál růstu, potřebuje ale lepší umístění a prostor.

„Hlavní vizí je postavit novou inteligentní knihovnu a vdechnout jí život. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se stane moderním informačním, komunikačním a technologickým střediskem. Nabídne nejen off-line média, ale i on-line média, bude jedním z uzlových bodů znalostních sítí, bude plnit také sociálně-integrační funkci, stane se místem pro setkávání a komunikaci,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Upřesnil, že aktualizovaná projektová dokumentace bude tedy řešit všechny vnitřní, venkovní dispoziční a provozní vazby objektu nové vědecké knihovny, bude obsahovat architektonické řešení včetně barevného řešení exteriéru a interiéru, návrh vnitřního vybavení. „Je nezbytně nutné vyřešit i parkování. Kromě  podzemního parkoviště, které je již součástí zadání, jsme se společně s městem Ostravou dohodli na výstavbě nového parkovacího objektu v dané lokalitě. Architekti se musejí vejít do celkové ceny, která nepřekročí 1,35 miliardy korun s DPH,“ dodal náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Na financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny by se měl podílet Moravskoslezský kraj (400 mil. Kč) a město Ostrava (150 mil. Kč), největší část by měl na sebe vzít stát (800 mil. Kč).


Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí od roku 1951 v najatých prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí v Ostravě. Denně knihovnu navštíví okolo 900 lidí. Prostory půjčoven, počty studijních míst, suterénní sklady (s nepřiměřeně vysokou vlhkostí, jimiž navíc procházejí technická vedení médií) naprosto neodpovídají potřebám takového počtu návštěvníků. Zcela nevyhovující jsou také šatny a sociální zázemí nejen pro klienty knihovny, ale také zaměstnance. Kapacita všech skladů knihovního fondu je vyčerpána. Většina knihovních fondů je proto uskladněna mimo Novou radnici. Ztěžuje to činnost knihovny a výrazně zvyšuje náklady na provoz. Knihovní fond nelze kvůli nedostatku místa zpřístupňovat v tzv. volném výběru.

Historie projektu Černé kostky:

  • Původní projekt architektů Pilaře a Kuby za zhruba 1,5 miliardy korun vznikl v roce 2006. Stavba Černé kostky byla podmíněna finanční podporou ze státního rozpočtu ve výši zhruba 490 milionů korun. Část financí měla být získána z evropských finančních zdrojů a částečně měl výstavbu financovat Moravskoslezský kraj.
  • V květnu 2008 krajští radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení na realizaci novostavby „Černé kostky“. Všechny nabídky však podstatně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Proto v září 2008 krajská rada veřejnou zakázku zrušila.
  • V červnu 2009 byl kvůli vysokým finančním nákladům na investici a významnému zvýšení očekávaných nákladů na budoucí provoz knihovny přehodnocen původní záměr postavit „Černou kostku“.
  • V lednu 2010 krajská rada schválila uzavření memoranda mezi Moravskoslezským krajem a  Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava o přistoupení k projektu. Současně schválila změnu investičního záměru - postavit knihovnu tak, aby byla podstatně levnější.
  • V květnu 2010 potvrdila Vláda České republiky, že se stát bude podílet na výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny.
  • Nově jmenovaná Vláda ČR však v září 2010 toto rozhodnutí zrušila. Proto byly práce na projektu zastaveny.
  • V dubnu 2014 se hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák obrátil na ministra kultury České republiky Daniela Hermana s žádostí o podporu výstavby a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny ze státního rozpočtu. Výsledkem byla pouze nabídka odborné podpory.
  • Vedení kraje (koalice KSČM a ČSSD) v roce 2015 upustilo od původního projektu Černé kostky. Neupouští se ale od projektu novostavby vědecké knihovny. Kraj zvažoval několik variant, kde vědeckou knihovnu postavit a v jaké podobě. Byla mimo jiné zpracována objemová a prostorová studie možného umístění knihovny do Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice.
  • V prosinci 2016 schválilo zastupitelstvo kraje vedené koalicí ANO, KDU-ČSL a ODS rozpočet na rok 2017 s tím, že vyčlenilo 10 milionů korun na studii novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, která zhodnotí stávající přípravu výstavby knihovny (projekt architektů Kuby a Pilaře) a navrhne optimální variantu pro vybudování nové knihovny.
  • V červnu 2017 krajské zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě se statutárním městem Ostrava a Ministerstvem kultury.

29. ledna 2019
frame-scrollup