Zpráva

Autoři ocenění Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje v letech 2004 - 2013

Rok 2013:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla udělena

 • Jiřímu Navrátilovi za plastiku "Láska"
 • Janě Raszkové za obraz "Žížala"
 • Miroslavu Hrabalovi za obraz "Transformers"

Čestná uznání

 • Janě Surovcové za obraz "Slunečnice"
 • skupině Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové za hudební činnost


Rok 2012:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla udělena

 • organizaci Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, za koncert Všechny barvy duhy V
 • Pavlu Šimákovi za režii filmu Voňavá pochoutka
 • Janě Surovcové za obraz Růžový leknín

Čestná uznání

 • Heleně Nejedlé za obrazy Duhové město a Pařezová chaloupka
 • Mgr. Janě Poláchové za písničky Žít svou touhu dál


Rok 2011:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla udělena

 • Miroslavu Valáškovi za dřevěnou plastiku Hrad
 • Aleši Cholevovi za obrazy Vesnice a Žena s mandolínou
 • Mgr. Petře Kurkové, Ph.D. za monografii Vzdělávání žáků se sluchovým postižením z hlediska zdravého životního stylu

Čestná uznání

 • Janě Surovcové za obraz Madona
 • Mgr. Evě Liberdové za webový projekt ohluchli.cz
 • Zuzaně Bárové, DiS. za články Den sociálních služeb v Kopřivnici a Ve stopách Vikingů


Rok 2010:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla udělena

 • Michaele Poskerové za publikaci s vlastní ilustrací Minipovídky II Kolotoče
 • Mgr. Evě Liberdové za publikaci Slyšet život
 • Jakubu Petříkovi za básnickou sbírku s názvem Soubor básní

Čestná uznání

 • Lukáši Zavadilovi, Renátě Eleonoře Orlíkové, Marii Farné a Milanovi Farnému za CD Mamilure
 • Janě Surovcové za sbírku poezie s vlastní ilustrací s názvem Cesty poznání


Rok 2009:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla udělena

 • Marii Farné za básnickou sbírku Když jsme trávu kosili
 • Renátě Slezákové za výtvarné dílo Maják
 • Heleně Nejedlé za výtvarné dílo Kvetoucí strom

Čestná uznání

 • Marii Platošové, Elišce Vinklárkové, Rostislavu Bromkovi, Ivanu Kohutovi za keramické aranžmá Má rodina
 • Ing. Blance Štefkové za Art-protis Horské dálavy


Rok 2008:

 • Ing. Pavel Löffelmann za filmový dokument Verše pro dvě ruce
 • Roman Gábor za kolekci výtvarných děl Obrazy Romana Gábora
 • PhDr. Libor Knězek, CSc., za knihu Cesta z hořícího kruhu
 • Marie Zachařová za keramické dílo Proměna nálady

Rok 2007:

 • Ilona HomolováMarek Bujok za animovaný film Les
 • Zdeněk Telařík za výtvarné dílo Katedrála
 • Pavel Löffelmann za filmový dokument Pohoda - Ladislav Bojar
 • Jiří Vondráček za filmový dokument Medailistka - Pavlína Maléřová


Rok 2006:

 • Tereza Vejsadová za choreografii společného tanečního vystoupení handicapovaných a zdravých tanečníků s názvem Setkání
 • Marie Farná za básnické sbírky Střípky a Rekvizity lásky
 • Pavel Sláma za díla z výtvarného katalogu Sochy
 • Kamil Štabla za cestopis Protest Ride - Europa 2006


Rok 2005:

 • kolektiv autorů literárního díla S bílou holí, které sestavila Jiřina Medveďová
 • Ivan Jergl za literární dílo Naděje chodí po špičkách
 • Jiřina Kalabisová za literární dílo S kloboukem na nepřítele
 • Marta Gelnarová za literární dílo Integrace má jméno Simona


Rok 2004:

 • Richard Sobotka za literární dílo Bezruký Frantík
 • Milan Švihálek za literární dílo Štěstí jménem Zuzanka


Výstava Svět podle nás:

Rok 2011

V tomto roce výstava "Svět podle nás" představila fenomenální obrazy zrakově postižených umělců. Autorem unikátní patentované metody haptické malby je akademický malíř Dino Čečo, který již řadu let zprostředkovává nevidomým lidem cestu k spontánnímu uměleckému vyjádření. Malíř vynalezl speciální postup přípravy plátna, pod nímž je černá magnetická barva, která se objeví v okamžiku doteku. Při doteku prostoupí barva na povrch plátna. Tak vzniká dílo, ve kterém všude, kde se tvůrce dotkne, zůstane otisk myšlenky, emoce nebo vyřčeného slova. Z těchto originálů se vyrobí identický reliéfní obraz, který si mohou nevidomí lidé hapticky prohlédnout, vidět jej. V rámci projektu Svět podle nás připravila Galerie výtvarného umění také řadu vzdělávacích programů – "neobyčejná setkání" pro děti nebo dospělé se zrakovým postižením.


Rok 2010:

Výstava "Svět podle nás" představila v tomto roce umění nevidomých sochařů občanského sdružení Slepíši a Mezinárodního centra Axmanovy techniky (ATM) pro lidi se zdravotním postižením. Absolventi a studenti mezinárodního centra ATM a občanského sdružení Slepíši představili řemeslnou techniku – Axmanovu techniku modelování. Tento řemeslný postup je určen výhradně pro lidi s postižením, především od narození slepým. Umožňuje těmto lidem možnost vzdělání v oboru, následné pracovní uplatnění a umělecké vyjádření. Výstava umožnila nahlédnout do výukových postupů této techniky a nabídla cestu do výjimečných, očím nepřístupným světů.


Rok 2009:

V roce 2009 byla výstava zaměřena na svět dětí, jejichž životní cesty nebyly vždy jednoduché. Překvapením na vernisáži výstavy "Svět podle nás" se stalo slavnostní otevření jednoho z revitalizovaných a rekonstruovaných prostorů v Nové síni Poruba, který bude dále sloužit jako výtvarná dílna pro galerijní animace, arteterapie a další kurzy pro veřejnost.


Rok 2008:

Výstava Svět podle nás představuje výtvarné práce lidí s mentálním postižením, které vznikly ve všech zařízeních Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Podíleli se na nich klienti různého stáří i rozdílného stupně mentálního či fyzického handicapu v rámci výchovných, terapeutických nebo volnočasových aktivit. Mnoho obrazů a kreseb bylo v Nové síni GVU Ostrava vystaveno poprvé, jiné byly v roce 2008 prezentovány např. také na rozsáhlé výstavě v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v předsálí zasedací síně Senátu Parlamentu ČR v Praze.


Rok 2007:

Výstava Svět podle nás byla otevřena vernisáží dne 11. prosince 2007 za účasti vystavujících autorů - klientů Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici v  Ostravě. Díla, vystavená v Nové síni Galerie výtvarného umění v Ostravě, vznikala při rehabilitačním procesu v průběhu celého roku, finanční prostředky na pořízení materiálu potřebného pro vznik děl poskytl Moravskoslezský kraj. Současně byla vydána publikace představující jednotlivé dětské autory a jejich tvorbu. Výstava potrvá do 23. února 2008.

Akci doprovodili, již tradičně, svou hudební a taneční produkcí žáci a studenti Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením z Ostravy - Mariánských Hor.


Rok 2006:

Vystavená díla byla autorskými počiny klientů ostravského sdružení Mens Sana, o.p. a MS Centra Roska v Ostravě. Malby, grafiky, koláže, ale i textilní a keramická díla vytvořili lidé s duševním onemocněním a diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Prezentovaná díla byla z velké části vytvořena při arteterapii. Současně byla vystavena i literární tvorba klientů Mens Sany, které se většina z nich aktivně věnuje již několik let.

Vzhledem k posláním projektu - integraci zdravotně postižených do běžného života, bylo vnímání vystavených děl umožněno i lidem s postižením zraku: obrazová plátna byla namalována strukturálně tak, aby je mohl návštěvník vnímat nejenom zrakem, ale i dotykem a básně a drobné povídky byly za přispění Tyflocentra, ostravské obecně prospěšné společnosti sdružující lidi nevidomé a slabozraké, přepsány do Braillova písma.


Rok 2005:

V premiérovém roce výstavy byla veřejnosti přestavena díla autorů z Charity Opava, Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, Domova důchodců v Karviné, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště pro zdravotně postiženou mládež v Ostravě – Porubě, centra pro lidi s mentálním postižením Náš svět v Pržně a regionálních umělců se zdravotním postižením.


frame-scrollup