Zpráva

Během dvou let se finance na kulturu navýšily o více než polovinu

S novým vedením Moravskoslezského kraje získala kultura v regionu mnohem významnější postavení. Výrazně se navýšily prostředky na kulturu, na opravy památek šla v minulém roce rekordní suma. Vznikl projekt Otevřené chrámy, díky novince Hudební výlety se začala kultura intenzivněji vyvážet do celého regionu.

„Kromě toho, že je kultura důležitou součástí života a povznáší společnost, má i významnou ekonomickou úlohu. V Moravskoslezském kraji má kultura multiplikační efekt a každá koruna, kterou tímto směrem investujeme, se regionu vrátí minimálně čtyři a půlkrát. Finance na kulturu vzrostly během posledních dvou let o 60 procent a investice jsou konečně vidět,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že kraj v loňském roce přispěl na rozvoj kultury 52,6 milionu korun.

„Akce, kulturní projekty, soutěže a festivaly, které podporujeme, hrají několik důležitých rolí. Některé svým významem přesahují hranice regionu, dokonce i republiky, jiné podporují tradici, místní zvyky a folklór. Všechny nabízejí spoustu zážitků a kromě zábavy jsou v mnohém i obohacující,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo s tím, že v roce 2018 šlo na kulturní akce krajského a nadregionálního významu přes 16 milionů korun. „Podpořili jsme Colours of Ostrava, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival nebo například Beats for Love. Velkou radost mám z projektu Otevřené chrámy, který zvýšil přístupnost památek a zájemcům nabídl komentované prohlídky sakrálních prostor, do kterých by se jinak nemohli podívat,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Přes 15 a půl milionu kraj vyčlenil na podporu nejrůznějších soutěží a festivalů. Příspěvek získaly Letní shakespearovské slavnosti Ostrava, Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM, Dream Factory, Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar, festival Souznění, Bezručova Opava, Slezské dny v Dolní Lomné nebo třeba Gorolski Święto.

„Zcela novým projektem byly Hudební výlety, které otevřely památky Moravskoslezského kraje prostřednictvím hudebních produkcí. Během roku bylo uvedeno 61 multižánrových koncertů od artificiální hudby přes jazz až k folkloru. Návštěvníky čekaly netradiční zážitky nejen v sakrálních prostorách, ale také na nově zrekonstruovaných aristokratických sídlech a v technických památkách celého kraje,“ představil projekt náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a dodal, že se Hudební výlety konaly u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

Moravskoslezský kraj kromě svých příspěvkových organizací přispívá i na další subjekty, které tvoří významnou kulturní infrastrukturu v regionu. Téměř 8 milionů korun kraj v roce 2018 přerozdělil mezi profesionální divadla a profesionální symfonický orchestr. Přes 15 milionů jde na podporu regionální funkce knihoven, díky které spolu knihovny spolupracují, větší podporují ty menší tak, aby byly kvalitní knihovnické služby dostupné pro každého obyvatele v kraji. „Velice se mi líbí projekt TOP 100, který chystáme. Půjde o užší výběr stovky sbírkových předmětů z krajských muzeí a galerií, které nasnímáme pomocí unikátního moderního skeneru,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a připomněl, že Moravskoslezský kraj na tento skener Galerii výtvarného umění v Ostravě v předminulém roce významně přispěl.

V oblasti památkové péče vloni kraj ze svého rozpočtu vyčlenil rekordních 45,7 milionu korun. Deset milionů šlo na obnovu kulturních památek, například na restaurování kamenných soch, skleněných vitráží a historicky významných fresek, nebo na drobné obnovy kostelů jako jsou opravy varhan nebo restaurování křížových cest. „Kraj také přispěl sedmi miliony korun na rekonstrukci Knurrova paláce ve Fulneku. O kulturní dědictví je zapotřebí pečovat. Historické památky se významně podílí na utváření ducha regionu a jsou důležitým odkazem pro příští generace. Proto jsme v krajském rozpočtu našli celkově 25 milionů korun na opravu Hückelových vil v Novém Jičíně, na obnovu koksárenských baterií v Dolních Vítkovicích, na obnovu fresky na Zámku v Kravařích, na opravy zámku Kunín, dále na vyhořelou Karnolu či okolí národní kulturní památky Noční přechod,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.


8. ledna 2019
frame-scrollup