Zpráva

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje 2018

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2018 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

1.Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

2.Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

3.Přihláška obsahuje:
-písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno, stručný popis díla,
-dílo v tištěné podobě, na CD, DVD, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění,
-údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt – adresa, datum narození, telefon a případně kontakt na zákonem stanoveného opatrovníka)

4.Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 3. 10. 2018.

5.Přihláška se zasílá na adresu:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor kultury a památkové péče
28. října 117, 702 18 Ostrava
(kontaktní osoba: Bc. Kateřina Mertha, tel. 595 622 465 ,
e-mail: katerina.mertha@msk.cz, informace také na www.msk.cz)

6.Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.

7.Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

8.Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:
a) finanční ocenění ve výši 25.000 Kč,
b) finanční ocenění ve výši 15.000 Kč,
c) finanční ocenění ve výši 10.000 Kč,
d) čestná uznání

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl se uskuteční 29. listopadu 2018 v 10 hodin v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

frame-scrollup