Zpráva

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10% obyvatel kraje. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postiženímMoravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (formát pdf, velikost 360 kB), jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.

VÝZVA - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem 2019

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2019 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Přihláška obsahuje:

 • písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno, stručný popis díla,
 • dílo v tištěné podobě, na CD, DVD, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění,
 • údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt – adresa, datum narození, telefon a případně kontakt na zákonem stanoveného opatrovníka)

Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 31. 8. 2019.

Přihláška se zasílá na adresu:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

odbor kultury a památkové péče

28. října 117, 702 18 Ostrava

(kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790 ,

e-mail: hana.videnska@msk.cz, informace také na www.msk.cz)

Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.

Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:

 • finanční ocenění ve výši 25.000 Kč,
 • finanční ocenění ve výši 15.000 Kč,
 • finanční ocenění ve výši 10.000 Kč,
 • čestná uznání

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne dne 19. 11. 2019 v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2018 udělena:

 • Petru Kubalovi za kresbu tuší a technickým perem „Pohodář“
 • Tereze Zahrajové, Karolíně Vondroušové, Zuzaně Kučerové a Martinu Volfovi za malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu „Květinová variace“
 • Tereze Šmídové za mozaiku z keramických kousků „Poušť“

Čestná uznání - Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Zdeňce Vlčkové a Anežce Neužilové za „Sérii heraldických znaků Ostravy a jejich městských částí“ - karton a lepenka

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2017 udělena:

 • Lubomíru Pavelčákovi za fotografii tzv. brýlovka „Mešita v Marsa Alam“ 
 • Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Anežce Neužilové a Věře Koštělové za soubor mozaik z knoflíku „Kočka a sova“
 • Mgr. Milanu Linhartovi za soubor kreseb „Nevyřčená otázka“ a „Hra na perspektivu“
 • Marceli Vopatové za malbu a báseň „Bolest“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2016 udělena:

 • Lucii Čimburové za mozaiku "Tanečnice"
 • Miroslavu Valáškovi za reliéf z ytongu "Maska Inků"
 • Petru Valíčkovi za olejomalbu špachtlí "Koně na pastvě"

Čestná uznání

 • Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Kamile Rojákové za kompozici mandal z čajových obalů
 • Marcelu Kubínovi za akryl „Afrika“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2015 udělena:

 • Adéle Šustrové za perokresbu "Čtvero ročních období"
 • Věře Barové za obraz „Lekníny“
 • Vítězslavovi Suchému za dřevořezbu „Mořský koník“

Čestná uznání:

 • Jiřímu Navrátilovi za dřevořezbu „Delfíni“
 • Janě Surovcové za obraz „V mámině náručí“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 udělena:

 • Marku Zajoncovi, Lucii Čimburové, Jiřímu Schurmanovi a Tomáši Konvičkovi za keramickou mozaiku „Mořský svět“
 • Radomíru Šajerovi za obraz „Motýl“
 • divadelnímu uskupení „Effatha Nový Jičín“ - Aleně Trpkošové, Věře Demeterové, Pavlíně Kriegielové, Jiřímu Fojtíkovi, Patriku Böhmovi a Petru Moravcovi - za maňáskové divadlo

Čestná uznání:

 • Hynku Putnářovi za dřevořezbu „Budha“
 • Mgr. Evě Liberdové za odborný recenzovaný článek „Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením“

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 790
e-mail: hana.videnska@msk.cz

frame-scrollup