Zpráva

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10% obyvatel kraje. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postiženímMoravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (formát pdf, velikost 360 kB), jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem 2020

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2020 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Přihláška obsahuje:

 • písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno, stručný popis díla,
 • dílo v tištěné podobě, na CD, DVD, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění,
 • údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt – adresa, datum narození, telefon a případně kontakt na zákonem stanoveného opatrovníka)

Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 31. 8. 2020.

Přihláška se zasílá na adresu:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor kultury a památkové péče
28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790, e-mail: hana.videnska@msk.cz

Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.

Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:

 • finanční ocenění ve výši 25.000 Kč,
 • finanční ocenění ve výši 15.000 Kč,
 • finanční ocenění ve výši 10.000 Kč,
 • čestná uznání

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Přesný den a hodina budou upřesněny.


Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2019 udělena:

 • Lubomíru Pavelčákovi za fotografii tzv. brýlovka „Pocta Miloši Sýkorovi“
 • Andree Bromkové za malbu - olej na plátně „Lev“
 • Magdaléně Golasowské, Michaele Kortišové, Vladanu Aschenbrennerovi, Radimu Balousovi, Martinu Labojovi, Michalu Havlišovi za kreativní techniku „Anděl“

Čestná uznání:

 • Tomáši Konvičkovi za mozaiku z keramických střepů „Jaro“
 • Mgr. et Mgr. Milanu Linhartovi za perokresbu „Křehkost v dlani“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2018 udělena:

 • Petru Kubalovi za kresbu tuší a technickým perem „Pohodář“
 • Tereze Zahrajové, Karolíně Vondroušové, Zuzaně Kučerové a Martinu Volfovi za malbu akrylovými barvami na bambusovou roletu „Květinová variace“
 • Tereze Šmídové za mozaiku z keramických kousků „Poušť“

Čestná uznání - Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Zdeňce Vlčkové a Anežce Neužilové za „Sérii heraldických znaků Ostravy a jejich městských částí“ - karton a lepenka

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2017 udělena:

 • Lubomíru Pavelčákovi za fotografii tzv. brýlovka „Mešita v Marsa Alam“ 
 • Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Anežce Neužilové a Věře Koštělové za soubor mozaik z knoflíku „Kočka a sova“
 • Mgr. Milanu Linhartovi za soubor kreseb „Nevyřčená otázka“ a „Hra na perspektivu“
 • Marceli Vopatové za malbu a báseň „Bolest“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2016 udělena:

 • Lucii Čimburové za mozaiku "Tanečnice"
 • Miroslavu Valáškovi za reliéf z ytongu "Maska Inků"
 • Petru Valíčkovi za olejomalbu špachtlí "Koně na pastvě"

Čestná uznání

 • Miroslavě Domesové, Miluši Martínkové, Petře Ďurkové, Kamile Rojákové za kompozici mandal z čajových obalů
 • Marcelu Kubínovi za akryl „Afrika“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2015 udělena:

 • Adéle Šustrové za perokresbu "Čtvero ročních období"
 • Věře Barové za obraz „Lekníny“
 • Vítězslavovi Suchému za dřevořezbu „Mořský koník“

Čestná uznání:

 • Jiřímu Navrátilovi za dřevořezbu „Delfíni“
 • Janě Surovcové za obraz „V mámině náručí“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje byla v roce 2014 udělena:

 • Marku Zajoncovi, Lucii Čimburové, Jiřímu Schurmanovi a Tomáši Konvičkovi za keramickou mozaiku „Mořský svět“
 • Radomíru Šajerovi za obraz „Motýl“
 • divadelnímu uskupení „Effatha Nový Jičín“ - Aleně Trpkošové, Věře Demeterové, Pavlíně Kriegielové, Jiřímu Fojtíkovi, Patriku Böhmovi a Petru Moravcovi - za maňáskové divadlo

Čestná uznání:

 • Hynku Putnářovi za dřevořezbu „Budha“
 • Mgr. Evě Liberdové za odborný recenzovaný článek „Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením“

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Vídenská
tel.: 595 622 790
e-mail: hana.videnska@msk.cz

frame-scrollup