Zpráva

Ceny hejtmana handicapovaným umělcům jsou rozdány

Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje handicapovaným umělcům mají nové majitele. Ve čtvrtek 7. prosince 2017 je v Galerii výtvarného umění Ostrava vítězům předal náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje jsou každoročně udělovány u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům literárních, publicistických, zpravodajských a dalších děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. V letošním 14. ročníku soutěže, do kterého se přihlásilo 13 autorů s deseti výtvarnými díly, bylo mezi tři vítěze rozděleno 60 tisíc korun.

„Nejsem znalec výtvarného umění. Patřím spíše k těm lidem, kteří když vidí umělecké dílo, dají hlavně na pocity: líbí, nelíbí, husí kůže, nebo třeba nic… Jsem vděčný umělcům za to, že dokáží svým dílem tyto emoce vyvolat. A zvlášť obdivuji ty, kteří svou uměleckou tvorbou zasáhnou srdce ostatních i přes svůj handicap. Že žijí naplno, roznášejí kolem sebe radost, povzbuzují a inspirují ostatní, byť sami by mohli naříkat nad nepřízní svého osudu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Poprvé ve čtrnáctileté historii soutěže byla letos vydávána i brožura s přehledem děl všech přihlášených autorů. „Vysoká účast přihlášených výtvarných děl potvrzuje velkou oblíbenost této soutěže. Proto jsme se rozhodli v rámci letošního slavnostního předání cen všem účastníkům předat také sborník, který prezentuje všechna přihlášená umělecká díla včetně mnohdy hlubokého příběhu, který podpořil umělce při jeho tvorbě. Knižní vydání má být nejenom upomínkou na účast v této soutěži, ale především připomenutím, že umění žádné hranice nezná, ba naopak může pomáhat a je schopno být inspirací ostatním,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu, asi deset procent obyvatel. „Pro zlepšení kvality jejich života a také jejich integraci do většinové společnosti máme zpracovaný dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Snažíme se ho realizovat. Zvolit mezi přihlášenými umělci ty nejlepší je těžké, protože všichni si zaslouží úctu a poděkování. Gratuluji všem, poraženým v této soutěži není nikdo,“ doplnil náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil.

Hlavní cenu obdržel pan Lubomír Pavelčák s fotografií tzv. brejlovky. Fotografie pořizuje tak, aby byl vidět rozdíl, jak vidí svět skrz své brýle a jak ho vidí bez nich. Zároveň je tento obraz částečným autoportrétem, je na něm zachycen stín autora.

Druhé místo obdržel kolektiv autorek (členky klubu TyfloCentrum Ostrava) mozaiky Soubor knoflíků. Mozaika vznikla ve výtvarném klubu TyfloCentra

Ostrava, kde zrakově postižení pomocí různých výtvarných činností trénují jemnou motoriku. Každá z autorek přispěla svým dílem, podle svých nejlepších možností a schopností.

Třetí místo získali pan Milan Linhart za perokresbu Nevyřčená otázka a kresbu Hra na perspektivu a paní Marcela Vopatová, která do výtvarného díla Bolest přenesla své emoce spojené s handicapem.

Hodnotící porotu tvořili členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhodli krajští radní.  


7. prosince 2017
frame-scrollup