Zpráva

Expozice Beskydy – příroda a lidé provede návštěvníky městem i divokou přírodou

Po rozsáhlé rekonstrukci frýdeckého zámku byla také otevřena obnovená stálá expozice Beskydy – příroda a lidé. V Rytířském sále frýdeckého zámku se návštěvníci seznámí s propojeností přírody a lidské činnosti. Na slavnostním otevření výstavy předal náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo také titul Mistr rukodělné výroby. Získal jej umělecký řezbář Stanislav Gorný.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit finance na více než padesátimilionovou revitalizaci frýdeckého zámku. Významně jsme přispěli i z krajského rozpočtu, a tak se návštěvníci mohou těšit nejen na krásné prostory, ale i na novou expozici. Moderní výstava se bude, doufám, dospělým i dětem líbit, je totiž interaktivní a nabídne také zajímavé lekce v multimediální učebně,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že ve frýdeckém zámku vznikl také prostor pro krátkodobé tematické výstavy.

Ideou nové expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda působila na lidský život a způsob obživy a naopak, jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří -  od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

Na slavnostním otevření expozice byl udělen titul Mistr rukodělné výroby. Umělecký řezbář Stanislav Gorný se tradiční ruční řezbou se zabývá již přes 40 let, jeho specializací jsou reliéfy, betlémy, sošky a loutky. Pravidelně se účastní řezbářských přehlídek a plenérů, byl také lektorem muzejních lekcí pro žáky základních škol. „Díky lidem, jako je pan Gorný, se daří popularizovat tradiční lidovou kulturu. Díky tomu se tyto znalosti a dovednosti uchovávají budoucím generacím. Je to velké bohatství, o které bychom měli pečovat a usilovat o to, aby nezaniklo,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.


11. prosince 2019
frame-scrollup