Zpráva

Festivaly

Výběr z festivalového dění v kraji

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj

Jedná se o mezinárodní hudební festival, na kterém každý rok vystoupí špičkoví umělci z celého světa i z České republiky. Janáčkův máj je věnován především klasické hudbě, ale již tradičně na něm má své místo i jazz, mluvené slovo a tanec. Festival je členem Asociace hudebních festivalů ČR.

Festival se koná pravidelně na přelomu měsíců května a června.

Pořadatel: Janáčkův máj, o. p. s.
web: www.janackuvmaj.cz

Bezručova Opava

Festival Bezručova Opava patří k nejstarším kulturním festivalům na území České republiky. Festival prošel mnoha proměnami a dnes nabízí pestrou škálu všech uměleckých druhů – literaturu, výtvarné umění, divadlo, film, hudbu. Každoročně festival naplňuje ve svém programu předem stanovené téma např.: „Žena v umění“, „Průniky a paralely současného umění“, „S humorem do nového tisíciletí“, „Opava v Evropě, Evropa v Opavě“, „Česko-slovenská kulturní vzájemnost“, „Pocty a chvály“. Hosty festivalu jsou vynikající čeští, slovenští i zahraniční umělci.

Festival se koná v měsíci září.

Pořadatel: Statutární město Opava
web: www.opava-city.cz

Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy se koná každoročně v letních měsících v areálu hukvaldského hradu a přilehlé obory. Většina koncertů a představení se odehrává pod otevřenou oblohou. Festival je určen širokému spektru publika nejen pravidelným festivalovým návštěvníkům z řad milovníků vážné hudby.

Festival se koná v měsíci červenci.

Pořadatel: FOND – JANÁČKOVY HUKVALDY, o. s.
web: www.janackovyhukvaldy.cz

Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara.

Letní shakespearovské slavnosti se konají v průběhu měsíců července a srpna.

Pořadatel: PaS de Theatre, s.r.o.
web: www.shakespeare.cz

Mezinárodní folklorní festival Slezské dny

Slezské dny v Dolní Lomné jsou folklorním festivalem nejen regionálního, ale i celostátního a mezinárodního charakteru s dlouholetou, téměř čtyřicetiletou tradicí. Slezské dny jsou pořádány Maticí slezskou od roku 1969 v národopisném areálu v Dolní Lomné. Jsou významnou folklórní událostí, která láká publikum z širokého okolí. Každoročně na pódiích národopisného areálu vystupuje na několik zahraničních i tuzemských folklorních souborů.

Festival se koná v měsíci září.

Pořadatel: Matice Slezská, místní odbor DOLNÍ LOMNÁ
web: www.lomnadolina.cz

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel SOUZNĚNÍ

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění se koná v předvánočním čase na několika místech Moravskoslezského kraje. Bohatý program nabízí nejen koncerty a představení v zajímavých prostorách (kostely, koncertní sály, exteriéry), ale také doprovodné výstavy, umělecká řemesla a filmovou projekci.

Festival se koná v měsíci prosinci.

Pořadatel: Zdeněk Tofel - ZDENY
web: www.souzneni-festival.cz

Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival vznikl z iniciativy ostravské skupiny umělců, hudebních teoretiků a milovníků hudby a umění. Jedná se o mezinárodní hudební festival zaměřený na duchovní hudbu.

Festival se koná v měsíci září.

Pořadatel: Svatováclavský hudební festival, o.s.
web: www.shf.cz

Colours of Ostrava

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný v Ostravě. Od roku 2012 se koná v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic - bývalém areálu hutí, dolů a železáren.

Festival se koná v měsíci červenci.

Pořadatel: Colour Production, spol. s.r.o.
web: www.colours.cz

Sochovy národopisné slavnosti

Folklorní festival, pojmenovaný po sběrateli lidových písní a tanců na Lašsku, vlasteneckém kantorovi Vincenci Sochovi.

Festival se koná v druhé polovině srpna.

Pořadatel: Klub žen Lhotka
web: www.obec-lhotka.eu

Karvinský romský festival

Záměrem tohoto festivalu je uspořádat jednodenní slavnost romské kultury, jejímž přínosem je sbližování občanů v multikulturní oblasti nejen Karvinska, ale celého severomoravského regionu. Cílem tohoto festivalu je také podnítit zájem romské i neromské mládeže a občanů o kulturní tradice a představit novou hudební a slovesnou tvorbu, která z této tradice vychází.

Festival se koná v letních měsících.

Pořadatel: Sdružení Romů severní Moravy

Gorolski Święto

Záměrem těchto slavností je zachování svébytných historických a novodobých tradic a kultury zdejšího regionu v okolí města Jablunkova a prohloubení přeshraniční spolupráce osob zabývajících se lidovou kulturou a folklorem. V rámci Mezinárodních folklorních setkání Gorolski Święto se prezentují folklorní soubory ze Slezska, Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze zahraničí.

Festival se koná první srpnový víkend.

Pořadatel: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově
web: www.gorolskiswieto.cz

Setkání cimbálových muzik Valašského království

Jedná se o hudební folklorní festival s mezinárodní účastí dětských a dospělých lidových muzik valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Slovenska, Polska a České republiky (Těšínského Slezska a Valašska). Cílem hudebního festivalu je seznamovat veřejnost s bohatou tradicí a tvůrčí činností lidových muzik Valašska, ale i regionů svázaných s valašskou kulturou Karpatského oblouku.

Festival se koná v měsíci květnu.

Pořadatel: Město Frenštát pod Radhoštěm
web: www.cimbalovemuziky.cz

Festival Poodří Františka Lýska

Festival Poodří Františka Lýska se svým pojetím vyznačuje jedinečností – spojuje hudebně-pěvecký a folklorní odkaz Františka Lýska a stává se integrujícím článkem pro vytvoření kulturního mikroregionu Poodří, tedy oblasti, která se vyznačovala a vyznačuje bohatým kulturním a společenským děním.

Festival se koná v dubnu až červnu příslušného roku.

Pořadatel: Festival Poodří František Lýska, o.s.
web: http://krejcicek.cz/fp6/index.php

Frenštátské slavnosti

V samotném centru města připraví divákům pestrou přehlídku lidového umění, krojů, tanců, písniček a muziky soubory nejen z Valašska, ale i dalších míst České republiky a zahraničí.

Festival se koná na přelomu srpna a září.

Pořadatel: Valašské folklórní sdružení
web: www.frenstatpr.cz

Festival na pomezí

Jedná se o mezinárodní setkání hudebníků a příznivců folkové, country, bluegrassové, trampské, „keltské“ muziky a ostatních hudebních žánrů ze tří pomezních států: České, Slovenské a Polské republiky. Cílem je přispět k vytvoření jednoho kulturního regionu bez hranic.

Festival se koná vždy druhý víkend v červenci.

Pořadatel: Matice Slezská, místní odbor DOLNÍ LOMNÁ, spolu s Obecním úřadem v Dolní Lomné ve spolupráci s agenturou Agrimona z Karviné
web: www.lomnadolina.cz

Ostrava Kamera Oko

Jedná se o mezinárodní filmový festival, který je jako jediný v České republice zaměřen na kameramanskou tvorbu.

Pořadatel: Kamera Oko s.r.o. a Filmotéka Ostrava o.s.
web: www.filmfestivalostrava.com

Spectaculo Interesse

Divadlo loutek Ostrava pořádá jednou za dva roky mezinárodní festival Spectaculo Interesse, který je přehlídkou nejvýraznějších inscenací a projektů loutkových a alternativních divadel, skupin i jednotlivců z celého světa.

Festival se koná na podzim.

Pořadatel: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
web: www.dlo-ostrava.cz

Divadlo bez bariér

Jde o mezinárodní festival divadelní tvorby zaměřené na překonávání bariér mezi lidmi, a to jak zdravotních, národnostních, generačních, kulturních, mentálních a jiných.

Festival se koná jednou za dva roky začátkem podzimu.

Pořadatel: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
web: www.dlo-ostrava.cz

Folklor bez hranic Ostrava

Jedná se o festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí.

Festival se koná zpravidla druhý nebo třetí týden v srpnu.

Pořadatel: Folklor bez hranic Ostrava
web: www.folklorbezhranic.cz

Třebovický koláč

Cílem festivalu je nabídnout divákům pestrý hudební a taneční program, zaměřený na folk, country, bluegrass a folklor.

Festival se koná třetí víkend v září.
web: www.trebovickykolac.com

frame-scrollup