Zpráva

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Historie

Roku 1923 byl založen Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který měl za cíl zřídit ve městě uměleckou síň. V architektonické soutěži padla volba na návrh Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, žáků Kotěry a Gočára, a Dům umění postavený dle jejich návrhu byl slavnostně otevřen již 13. května 1926. Duchovní otec galerie, stavitel a mecenáš František Jureček se otevření „výstavního pavilonu“ nedočkal, zemřel o půl roku dříve, ale ještě před svou smrtí daroval téměř celou svou uměleckou sbírku do Domu umění, kde pak byla tzv. Jurečkova galerie trvale vystavena. V následující dekádě meziválečného období přispěla činnost Domu umění značnou měrou k nebývalému kulturnímu rozvoji Ostravska. Bombardování průmyslového Ostravska v závěru druhé světové války přečkaly sbírky bezpečně ukryty v dřevěném kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem díky Aloisi Sprušilovi, řediteli Domu umění, a díky pomoci dr. Eduarda Šebely, ředitele Vítkovické báňské a hutní společnosti a zakládajícího člena Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Od 60. let 20. století docházelo k velkému rozšiřování a promyšlenému doplňování sbírek galerie. V roce 1984 získala GVUO nové výstavní prostory, tzv. Novou síň v Ostravě - Porubě, kterou provozovala až do roku 2012. V roce 2008 získala GVUO nový objekt na Poděbradově ulici v blízkosti Domu umění, který je užíván jako Správní a dokumentační centrum galerie, a nalézá se zde i galerijní knihovna s badatelnou.

Sbírky

Galerie výtvarného umění v Ostravě (dále jen „GVUO“) spravuje sbírky, jejichž rozsah a kvalita ji řadí mezi pětici nejvýznamnějších galerií České republiky. Pomyslný „zlatý fond“ kolekce evropského umění z období raného novověku a evropského i českého umění 19. a 20. století doplňuje jak konvolut tvorby regionální, tak sbírky kresby a grafiky. Sbírka starého umění představuje solitérní díla hlavních uměleckých center od 15. do konce 18. století s převahou malby italské a několika vynikajícími díly rudolfinského manýrismu. Sbírka českého umění 19. století, kterou spravuje GVUO, je jednou z největších v českých zemích a rovnoměrně mapuje vývoj celého období s přesahem do počátku moderny. Obsahuje díla rodiny Mánesů, Mikoláše Alše, Josefa Myslbeka, Vojtěcha Hynaise, Alfonse Muchy, Františka Kupky a dalších. Sbírka českého umění 20. století zahrnuje díla význačných osobností českého moderního umění od zakladatelských generací po současnost. Obrazovou kolekci doplňuje přehled vývoje českého moderního sochařství a rozsáhlá kolekce kreseb a grafiky. Vybraní autoři jsou ve sbírce zastoupeni celými soubory děl, např. Miloš Jiránek, Antonín Procházka, Václav Špála, Jan Zrzavý, Emil Filla, Vladimír Boudník, Michael Rittstein. Sbírka výtvarného umění regionu Ostravska zahrnuje díla osobností spjatých životem či tvorbou se severní Moravou od počátku 20. století do současnosti. Obsahuje mimo jiné kolekce děl Ferdiše Duši, Heleny Salichové, Vladimíra Kristina, Augustina Handzela, Bohumíra Dvorského, Jaroslava Kapce, Eduarda Ovčáčka, Antonína Kroči a dalších.

Ve sbírkách GVUO nalezneme také soubory děl španělských umělců pařížské školy, kterým dominuje tvorba Oscara Domíngueze, či významnou sbírku ruského realistického malířství nebo kolekci děl rakouského a německého umění první poloviny 20. století.

Knihovna GVUO

Jedinou veřejně přístupnou galerijní knihovnu v Moravskoslezském kraji naleznete při ostravské krajské galerii v budově Správního a dokumentačního centra GVUO na Poděbradově ulici. Knihovna GVUO nabízí výběr z přibližně 18 tisíc monografií, katalogů výstav, časopisů a jiných titulů z oblasti umění, teorie a dějin umění a příbuzných odvětví. Studovna disponuje 10 badatelskými místy a 3 místy s přístupem na internet.


Kontakty:

 • Dům umění
  Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
  tel.: 596 115 425, 734 437 178
  Otevírací doba:
  ÚT–NE 10:00–18:00

 • Správní a dokumentační centrum, Knihovna
  Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
  tel.: 596 112 566
  Provozní hodiny knihovny:
  středa od 8:00 do 16:00
  čtvrtek od 10:00 do 17:45


e-mail: info@gvuo.cz
frame-scrollup