Zpráva

Galerie výtvarného umění v Ostravě má unikátní skener. Umožní digitalizovat umělecké sbírky

Unikátní skener zakoupila za finanční pomoci Moravskoslezského kraje jeho příspěvková organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Umožní digitalizovat umělecké předměty. Přístroj tvoří základ pro jedno z prvních Center digitalizace uměleckých, zejména výtvarných sbírek v České republice, které bylo dnes slavnostně otevřeno v Ostravě.

Podobné zařízení vlastní v České republice pouze Národní knihovna v Praze. O náklady na pořízení přístroje se GVUO podělila se svým zřizovatelem rovným dílem. Jeho cena se běžně pohybuje okolo 12 milionů korun, GVUO jej získala za velmi výhodnou třetinovou cenu.

„Zásadním přínosem centra je profesionální digitalizace sbírek na maximální úrovni, která přesahuje možnosti nejlepších fotografických přístrojů. Digitalizační možnosti, které v tuto chvíli nejsou veřejně dostupné v Česku, vytváří z Moravskoslezského kraje naprosto inovativní destinaci,“ uvedl ředitel GVUO Jiří Jůza

Dodal, že skenovací zařízení je vhodné k pořizování snímků, takzvané digitalizaci, obrazů, grafik, plakátů, map, starých tisků, numismatických, filatelistických, vojenských, botanických, zoologických i textilních sbírek, minerálů a dokonce i dřevořezby do hloubky patnácti centimetrů.

„Digitalizovaný snímek je věrnější než fotografie. Ve výtvarné oblasti je to patrné především v ostrosti a barevnosti uměleckých předloh, které bývají na fotografiích zkresleny. Práce se skenerem snižuje riziko poškození uměleckého díla, protože předmět je umístěn vertikálně na rovné desce, je citlivě osvícen a není nutné ho připevňovat k podložce. Nespornou výhodou je při srovnatelné kvalitě také rychlost. I přes tuto výhodu však může digitalizace uměleckých sbírek GVUO trvat až sedm let za předpokladu čtyřhodinového denního provozu,“ upřesnil ředitel GVUO Jiří Jůza

Digitalizace galerijních, muzejních, archivních i knihovních sbírek je v dnešní počítačové době nezbytnou součástí všech organizací, které pracují s předměty sbírkové povahy. „Centrum digitalizace uměleckých, zejména výtvarných sbírek často i muzejní povahy v Moravskoslezském kraji je první v České republice, které své služby nabídne i jiným institucím a veřejnosti. Zájem již projevilo několik zařízení podobného zaměření, například Archiv Moravskoslezského kraje, Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava nebo Ostravské muzeum,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo s tím, že typ skeneru, který má nyní k dispozici Galerie výtvarného umění v Ostravě, je v zahraničí součástí mnoha kulturních zařízení pracujících se sbírkami muzejní povahy, ať už jde o Alexandrijskou knihovnu v Egyptě, Národní archiv v Londýně, NASA v USA nebo Muzeum architektury v Berlíně.

„Galerie výtvarného umění v Ostravě se tak zařadí mezi organizace, jež používají pro svou činnost technologie a zařízení, které v současnosti patří k těm nejlepším na světě,“ upozornil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.


23. listopadu 2017
frame-scrollup