Zpráva

Galerie výtvarného umění v Ostravě zahajuje výstavu současného německého umění

Mezinárodní výstavní projekt DESET s podtitulem současné německé umění ze sbírky Adam Gallery nabízí sondu do německého umění 21. století. Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s kurátorem Richardem Adamem. Jedná se o rozměrná plátna, kresby, tisky i objekty. Výstavu, nad kterou převzal záštitu také náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo, si v ostravském Domě umění můžete prohlédnout až do 24. března.

Konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006 až 2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média, vysvětluje Yvona Ferencová, kurátorka GVUO.

Na čtyřicet uměleckých děl ze sbírky Adam Gallery je prezentováno hned ve dvou sálech Domu umění, GVUO. Výstava, která nabízí přímou konfrontaci s díly německých autorů, je nahlédnutím za hranice České republiky. Dokládá přímou návaznost na bohatou a rozmanitou tradici německého malířství ve vší jeho formální a obsahové rozmanitosti a protikladnosti koexistujících proudů.

Na výstavě jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem: rezonanční, plně aktivní pole intenzivních barev André Butzera (*1973), gestické velkoformátové živelné malby Hanse-Petera Thomase AKA Bary (*1968) a Marcela Hüppauffa (*1972), tvarově výrazné, sugestivní objekty Thomase Helbiga (*1967), dále kresby a malby reagující na otázky spojené s koloniální historií Andrew Gilberta (*1980) a sugestivní tisky a objekty Markuse Selga (*1974). Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera (*1961), Thilo Heinzmanna (*1969), jež dosahuje malířského efektu kombinací různých materiálů a v neposlední řadě figurativní kompozice magicky přitažlivých výjevů Andrey Lehmann (*1975) i výmluvných figurativních scén Christiana Macketanze (*1963). Andrew Gilbert zastupuje na výstavě celou řadu umělců jiných národností, kteří si Německo z různých důvodů zvolili za své působiště, vysvětluje kurátorka GVUO Yvona Ferencová.

Podobu výstavní instalace výrazně ovlivnily rozměry uměleckých děl. Největší vystavené plátno složené ze tří částí Froschgummi od Andrey Lehmann měří 300x600 centimetrů, nejvyšším objektem je Streitende Reiche / Krieger od Markuse Selga s výškou 245 cm. Ve sbírce Adam Gallery jsou však malby i mnohem větších rozměrů, například Erbschaft der Neutronen André Butzera s rozměry 280x462 centimetrů.

Vystavený soubor je ale přesto docela ucelený. Je tu exprese, tedy vysloveně německý přístup, je zde „realismus“, abstrakce, kresby, objekty… Jen nejrozměrnější plátna nebylo možno z prostorových důvodů představit. Reprodukujeme je tedy alespoň v průvodním textu k výstavě. A představujeme také práce na papíře od Andrew Gilberta. Je to sice Skot, ale už dlouhá léta žije a tvoří v Berlíně. A patří neodmyslitelně do okruhu tvůrců této výstavy, uzavírá kurátor výstavy Richard Adam.

Výstavu doprovázejí edukační programy pro školy, tvůrčí dílny pro veřejnost a komentované prohlídky s kurátory, které se uskuteční 26. února a 19. března v 16.30 hodin. V Domě umění je také k vidění výstava ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky a Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO, která prezentuje malbu Josefa Bolfa s názvem V noci. Jejím kurátorem se stala šéfredaktorka a fotografka Bára Alex Kašparová. Dům umění, GVUO je otevřen úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na všechny výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. Pro seniory a v neděli je vstup volný.


23. ledna 2019
frame-scrollup