Zpráva

Handicapovaní umělci se mohou přihlásit do soutěže o cenu hejtmana

Handicapovaní umělci se mohou přihlásit do soutěže o cenu hejtmana

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených udělí hejtman kraje Ivo Vondrák ceny umělcům s handicapem. Vítězná díla i další tvorbu umělců se zdravotním postižením si budou moci zájemci prohlédnout v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Vernisáž výstavy „Svět kolem nás“, na které hejtman kraje ceny předá, se uskuteční 29. listopadu 2018.

Přihlášky do už 15. ročníku soutěže se posílají do 3. října 2018. Hlásit se mohou samotní autoři, nebo jiné osoby, kterým dal autor díla písemný souhlas. „Lidé mívají tendenci brát své zdraví jako samozřejmost. Proto je dobré si čas od času uvědomit, že s námi žijí i ti, ke kterým se osud nechoval v rukavičkách. Moravskoslezský kraj na tyto lidi myslí nejen v rámci sociální oblasti. Podporujeme sportovce s handicapem, příležitosti se snažíme vyrovnávat i v oblasti kultury. Tvorba handicapovaných umělců může pomoci tomu, aby se lépe začlenili do společnosti a cítili se být její součástí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě ocenění předá výhercům i finanční ohodnocení. „Mezi vítězná díla rozdělí Moravskoslezský kraj 50 tisíc korun. Řekl bych ale, že pro tyto umělce je mnohem cennější, že díky jejich tvorbě lidé lépe pochopí život, problémy a vnímání světa handicapovaných.“

Podrobnosti a pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách kraje.

Kontaktní osoba: katerina.mertha@msk.cz


11. září 2018
frame-scrollup