Zpráva

Knihovnická K2

Knihovnická K2 

Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2025 (Koncepce knihovnictví)“, kterou zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 17/2023 ze dne 3. září 2020.

V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji je pozornost věnována podpoře knihovnictví a služeb čtenářům zejména v malých obcích a vesnicích kraje. Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna budou každoročně oceňovat práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

Ocenění je udělováno ve dvou variantách - Knihovna Moravskoslezského kraje (lichý rok) a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje (sudý rok). Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000,- Kč.

Knihovnická K2 v roce 2020 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2020 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje. Jako nejlepší knihovnice byla ohodnocena Mgr. Jarmila Burešová z Knihovny města Ostravy, p.o. Na dalších místech se umístili Mgr. Jiří Plešek z Univerzitní knihovny Ostravské univerzity a Nataša Šlosárková z Knihovny Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Udělena byla také tři čestná uznání, Martě Orszulíkové z Místní knihovny Stonava, Mgr. Martině Wolne z Knihovny Třinec a Mgr. Aleši Drahotušskému z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Knihovnická K2 v roce 2019 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2019 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Bílovec, za moderní přístup k širokému spektru knihovnických služeb, výborně pojaté PR a propojení aktivit u příležitosti 100. výročí vzniku knihovny, které v letošním roce slaví.

Čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek za projekty celoměstského významu Můj svět, Festival čtení a Ulice známých osobností, dále Městská knihovna Nový Jičín za poskytování nadstandardních knihovnických a informačních služeb, úzkou spolupráci s městem Nový Jičín a vynikající vzdělávací aktivity a také Knihovna Třinec za proměnu knihovny v kulturní, vzdělávací a komunitní místo s otevřeností k uživatelům a návštěvníkům.

Knihovnická K2 v roce 2018 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2018 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje. Jako nejlepší knihovnice byla ohodnocena Mgr. Hana Pščolková z Městské knihovny Vratimov. Na dalších místech se umístily Marie Kosková z Knihovny města Ostravy a Mgr. Zuzana Konvičková z Městské knihovny Klimkovice. Uděleny byly také dvě čestná uznání, Bohuslavu Štverkovi z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Martině Vroblové z Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm.

Knihovnická K2 v roce 2017 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2017ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Český Těšín.

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovice s důrazem na akce týkající se paměti místa.

Knihovnická K2 v roce 2016 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2016 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje na 1. místě PhDr. Marii Šedé z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, na 2. místě Anně Rickové z Místní knihovny v Píšti a na 3. místě Kateřině Hurníkové z Obecní knihovny Vřesina.

Knihovnická K2 v roce 2015 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2015 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Krnov.

frame-scrollup