Zpráva

Knihovnická K2

VÝZVA: Knihovnická K2 v roce 2019 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p. o. vyhlašují VÝZVU k předkládání nominací na ocenění „Knihovnická K2“. Pro letošní rok je vyhlášena soutěž Knihovna Moravskoslezského kraje 2019.

Nominace je možné zasílat na předepsaném tiskopise do 31. 7. 2019 na adresu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace.

Dokumenty (ke stažení níže):

  • Pravidla pro udělování ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje“
  • Výzva k předkládání nominací na ocenění „Knihovnická K2“ – Knihovna Moravskoslezského kraje 2019
  • Nominační formulář na ocenění „Knihovna Moravskoslezského kraje 2019“

Moravskoslezský kraj má zpracovanou „Koncepci rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2014-2020 (Koncepce knihovnictví)“, kterou zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 10/856 ze dne 12. června 2014.

V rámci zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji je pozornost věnována podpoře knihovnictví a služeb čtenářům zejména v malých obcích a vesnicích kraje. Každoročně je v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku udělován Diplom za vzorné vedení knihovny spojený s finanční odměnou, a to od roku 2010.

Vedení Moravskoslezského kraje společně s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě si je vědomo důležitostí a společenského významu veřejných knihoven a práce jejich odborného personálu i zodpovědností zřizovatele. Proto v souladu s koncepcí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovna budou každoročně oceňovat práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí.

Ocenění je udělováno ve dvou variantách - Knihovna Moravskoslezského kraje (lichý rok) a Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje (sudý rok). Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000,- Kč.

Knihovnická K2 v roce 2018 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2018 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje. Jako nejlepší knihovnice byla ohodnocena Mgr. Hana Pščolková z Městské knihovny Vratimov. Na dalších místech se umístily Marie Kosková z Knihovny města Ostravy a Mgr. Zuzana Konvičková z Městské knihovny Klimkovice. Uděleny byly také dvě čestná uznání, Bohuslavu Štverkovi z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Martině Vroblové z Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm.

Knihovnická K2 v roce 2017 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2017ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Český Těšín.

Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovice s důrazem na akce týkající se paměti místa.

Knihovnická K2 v roce 2016 - Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2016 ocenění v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje na 1. místě PhDr. Marii Šedé z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, na 2. místě Anně Rickové z Místní knihovny v Píšti a na 3. místě Kateřině Hurníkové z Obecní knihovny Vřesina.

Knihovnická K2 v roce 2015 - Knihovna Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil v roce 2015 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Krnov.

frame-scrollup