Zpráva

Knihovnickou K2 letos zdolala knihovnice Jarmila Burešová

Soutěž Knihovnická K2 už šestým rokem vyhodnocuje v sudém roce nejlepší knihovníky, v lichém roce nejlepší knihovny Moravskoslezského kraje. V letošním roce „na vrchol vystoupala“ Jarmila Burešová z Knihovny města Ostravy. Další ceny putují také knihovníkům do Opavy, Stonavy nebo Třince.

„Knihovnictví zdaleka není jen o půjčování knih. Je o komunikaci, vzdělávání, komunitním životě a mezigeneračním setkávání. Být dobrým knihovníkem znamená být s lidmi, vnímat jejich zájmy a umět jim nabídnout něco, co je posune dál nebo jim otevře další dveře vědění či vnímání. Letošní vítězka Jarmila Burešová cenu získala za inovativní přínos v práci se seniory a sociálně handicapovanými návštěvníky knihoven. Stála například u zrodu projektu Paměť Ostravy, který už šest let shromažďuje a publikuje cenné vzpomínky pamětníků,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že letos bylo v našem regionu na ocenění nominováno 15 knihovníků.

Druhé místo získal Jiří Plešek z Univerzitní knihovny Ostravské univerzity za rozvoj informačního vzdělávání pro studenty, doktorandy i akademické pracovníky formou individuálních či online konzultací. V pořadí třetí ocenění obdržela Nataša Šlosárková z Knihovny Petra Bezruče v Opavě, která cenu Knihovnická K2 obdržela za metodickou činnost a výrazný podíl na automatizaci knihovního fondu v okrese Opava.

Letos byla udělena také 3 čestná uznání. Získali je Aleš Drahotušský z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě za zásluhy na vzniku, fungování a propagaci Digitální knihovny Moravskoslezského kraje, také Marta Orszuliková z Místní knihovny Stonava za rozvoj komunitního života obce propojováním činností knihovny a místních organizací napříč generacemi a Martina Wolna z Knihovny Třinec za prosazování zájmů knihovny jako významné instituce otevřené pro kulturní a komunitní život města i regionu.

Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a zástupce výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje. Komise se zaměřovala na nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru.


5. října 2020
frame-scrollup