Zpráva

Knihovnou Moravskoslezského kraje 2019 se stala Městská knihovna Bílovec

Knihovnou Moravskoslezského kraje se stala Městská knihovna Bílovec, čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek, Městská knihovna Nový Jičín a Knihovna Třinec. Ocenění byla předána dne 2. října 2019 v prostorách Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě.

Soutěž Knihovnická K2 pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě. Je vyhlašována od roku 2015 a ocenění je předáváno u příležitosti Týdne knihoven, který probíhá každoročně vždy první týden v říjnu. V letošním ročníku bylo na cenu navrženo celkem 13 knihoven.

Titul Knihovna Moravskoslezského kraje si odnesla Městská knihovna Bílovec za moderní přístup k širokému spektru knihovnických služeb, výborně pojaté PR a propojení aktivit u příležitosti 100. výročí vzniku knihovny, které v letošním roce slaví.

Čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek za projekty celoměstského významu Můj svět, Festival čtení a Ulice známých osobností, dále Městská knihovna Nový Jičín za poskytování nadstandardních knihovnických a informačních služeb, úzkou spolupráci s městem Nový Jičín a vynikající vzdělávací aktivity a také Knihovna Třinec za proměnu knihovny v kulturní, vzdělávací a komunitní místo s otevřeností k uživatelům a návštěvníkům.

Odměny předal náměstek hejtmana Lukáš Curylo, vedoucí odboru kultury a památkové péče Karin Veselá, předsedkyně výboru pro kulturu a památky Marcela Mrózková Heříková a ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová.

„Dnešní den je svátkem knihovnictví v našem kraji. Knihovny sehrávají v naší společnosti významnou roli. Naprosto přirozeně plní komunitní funkci, jsou dlouhodobě místem mezigeneračního setkávání, pomáhají nejen zachovávat, ale také zvyšovat úroveň vědění. Práci knihovníků nic nenahradí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Návrh na cenu může podat zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba. Vítěze vybírala komise složená ze zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, pověřené knihovny a zástupce výboru pro kulturu a památky Moravskoslezského kraje.


2. října 2019
frame-scrollup