Zpráva

Konference požární ochrana kulturního dědictví v Moravskoslezském kraji

Hlavním tématem konference je, jak už z názvu napovídá, požární ochrana kulturního dědictví v Moravskoslezském kraji. Pro konferenci jsme vybrali jednu z nejkrásnějších památek v Moravskoslezském kraji, a to národní kulturní památku – Státní zámek Hradec nad Moravicí. Památky v Moravskoslezském kraji jsou mnohdy proti vzniku a šíření požáru špatně chráněné, proto jsme oslovili památkáře a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, abychom debatovali na téma požární ochrany památek našeho regionu. Konferenci jsme rozdělili na část teoretickou, která bude zaměřena na příspěvky z řad odborníků památkové péče i hasičů a část praktickou, která názorně ukáže hašení v těžko dostupném areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí.

Konference požární ochrana kulturního dědictví v Moravskoslezském kraji
KDY: 4. října 2018, 9–18 hodin
KDE: Státní zámek Hradec nad Moravicí, ul. Městečko 2, 747 41 Hradec nad Moravicí

Program konference
8.45–9.00 Prezentace
9.00–9.15 Zahájení
9.15–9.45 Obecná pravidla zásahu jednotek požární ochrany u historických objektů
Jiří Patrovský, HZS MSK, ředitel ÚO Bruntál
9.50–10.25 Projektové a provozní podmínky kulturních památekz pohledu legislativy v oblasti požární ochrany
Miloš Střelka, HZS MSK, náměstek pro prevenci a CNP
10.30–11.00 Analýza stavu zabezpečení požární ochrany a doporučení pro zvýšení ochrany u vybraných památkových objektů v MSK Martin Pliska, vedoucí stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
11.05–11.35 Role požárně bezpečnostních zařízení při ochraně hmotného kulturního dědictví
Daniel Král, společnost SAFE HOME europe s.r.o
11.45–12.30 Oběd (rezervace oběda nutná na petra.kanurkova@msk.cz, cena 100 Kč)
13.00–13.45 Požár a následná dokumentace pozůstatků kostela Božího Těla v Gutech
Radek Kadlubiec, Jana Koudelová, Tomáš Nitra, Romana Rosová, Michal Zezula, NPÚ Ostrava
13.50–14.25 Požár dezinatury Karnoly v Krnově
Michaela Ryšková, NPÚ Ostrava
14.45–15.00 Přesun do areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí k názorné ukázce hašení v terénu
15. 15–18:00 Názorná ukázka hašení NKP Státního zámku Hradec nad Moravicí

Registrace nejpozdeji do 27. 9. 2018 na: petra.kanurkova@msk.cz


Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.

frame-scrollup