Zpráva

Kraj chce prohloubit spolupráci se Zakarpatskou oblastí

O možnostech spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Moravskoslezským krajem diskutoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo se zástupci Západokarpatské oblasti.

K hlavním tématům setkání patřila možnost vytváření a obsazování pracovních míst v České republice i Zakarpatsku a spolupráce v oblasti kultury a turismu. „Hovořili jsme mimo jiné o případném fungování zaměstnaneckých a vzdělávacích agentur, které by byly mezičlánkem pro znevýhodněné skupiny k integraci na běžný trh práce, k dalším tématům patřila výměna kulturních tradic například prostřednictvím návštěv folklorních souborů na festivalech. Jednali jsme také o možnosti podpory literatury a překladů současných ukrajinských autorů do češtiny“ sdělil Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje s tím, že prohloubení spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Zakarpatskou oblastí by obě strany měly v budoucnu stvrdit memorandem.


29. srpna 2017
frame-scrollup