Zpráva

Kraj udělal další důležitý krok pro vznik MUSEa+, vyhotovil ideovou studii

Moravskoslezský kraj se zavázal vytvořit inspirativní studii pro vznik nového muzea v Ostravě. MUSEum+ bude nová příspěvková organizace státu, která vznikne v Dolních Vítkovicích. V říjnu minulého roku se na tom podpisem memoranda shodly Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a Dolní Vítkovice. Studie je hotová, zástupci kraje ji předají ministrovi kultury na setkání, které se uskuteční pravděpodobně už 17. července 2020.

„Splnili jsme slib, ideovou studii máme na stole. Tento materiál je důležitým podkladem pro další kroky, které budou směřovat k realizaci a vzniku nového muzea. Tento projekt náš region obohatí o unikátní výstavní a vzdělávací instituci a zároveň pomůže zachránit vysoké pece 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice. MUSEum+ totiž vznikne jejich kompletní revitalizací,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že studii předá ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, když se opět všichni aktéři projektu v Dolních Vítkovicích setkají.

Ideová studie říká, že MUSEum+ má být moderní infrastrukturou, která bude udržitelně využívat kulturní dědictví. „Plně se ztotožňuji s vizí studie, která říká, že se nové muzeum stane klíčovým článkem regionálního rozvoje, a že bude svou náplní zlepšovat životní podmínky. MUSEum+ významně přispěje ke zvyšování vzdělanosti a bude mít dopad na atraktivitu i ekonomický rozvoj regionu a zaměstnanost,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Ideovou studii proveditelnosti pro Moravskoslezský kraj zpracovala jeho akciová společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Na vytvoření dokumentu se podílel mezinárodní tým odborníků, mimo jiné prof. Peter Weibl, který je mezinárodně respektovanou autoritou v oblasti muzejnictví a moderního umění: „MUSEum+ je dokonalým příkladem budoucnosti muzeí… Tento nový typ muzea vyžaduje i jinou architekturu a atmosféru, která je kombinací prostoru pro relaxaci a laboratoře, ale především je založen na participaci veřejnosti. MUSEum+ se může stát skvělou učební infrastrukturou. Popis MUSEa+ zdůrazňuje kreativitu, inspiraci a informace určené pro všechny generace a věkové skupiny,“ napsal ve svém posudku teoretik umění, ředitel významných muzejních institucí Peter Weibl.

MUSEUM + bude vystavovat sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou běžně přístupné veřejnosti. MUSEUM+ přinese přidanou hodnotu i pro ostatní instituce Ministerstva kultury. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se i na výzkumu. Velkým benefitem bude jeho moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.


2. července 2020
frame-scrollup